NEUVOTTELU, SUOSTUMUS JA LÄHEISYYDEN TYÖKALUT -työpaja la-su 25.-26.9.2021, Hki

Kurssi molempina päivinä klo 10-17

Tässä työpajassa tutkimme sitä, mitä suostumus ja neuvottelu käytännön teatterityössä tarkoittaa.

Esiintyvässä työssä ollaan usein henkisesti ja fyysisesti intiimien tilanteiden kanssa tekemisissä. Kurssilla opettelemme käyttämään erilaisia työkaluja, joiden avulla tällaisia tilanteita voidaan lähestyä sekä turvallisesti ja toisia kunnioittaen että rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Tutkimme sitä miten rakentaa työkulttuuria, jonka raameissa toteutuvat samaan aikaan sekä taiteellinen vapaus että henkinen ja fyysinen turva.

 

Työpajassa käymme läpi käytännönläheisiä esiintyjäntyöhön liittyviä neuvottelutekniikoita ja suostumusharjoitteita. Tutkimme sitä, miten neuvottelu toimii esiintyvän työn tukena, ei sen esteenä tai hidasteena.

 

Kurssilla harjoittelemme erilaisia neuvottelun tekniikoita, testaamme suostumusharjoitusten toimivuutta käytännössä esimerkiksi improvisaatioharjoitusten lähtökohtana ja otamme haltuun työkaluja, joiden avulla mm. fyysistä läheisyyttä sisältävien kohtausten rakentaminen helpottuu ja tarkentuu.

 

Kurssin tavoitteita ovat: 

  • Antaa osallistujille konkreettisia keinoja omien ja muiden rajojen tunnistamiseen, niistä neuvotteluun sekä mahdollisten rajanylitystilanteiden käsittelyyn ja purkamiseen
  • Antaa osallistujille työkaluja ja valmiuksia läheisyyskohtauksien toteuttamiseen
  • Antaa osallistujille työkaluja, näkokulmia ja inspiraatiota taiteelliseen työskentelyyn
  • Kannustaa esiintyjiä olemaan sekä kunnioittavia että hurjia, herkkiä että rohkeita!


Osallistumismaksu: 50 €

Viimeinen hakupäivä su 19.9.2021

Kurssin vetäjästä:

Sara-Maria Heinonen on helsinkiläinen näyttelijä ja läheisyyden koreografi, jonka erityisosaamista on suostumuksellisuus- ja neuvottelutaitojen kouluttaminen esiintyjille.

Sara-Maria on valmistunut näyttelijäksi Nätyltä 2019, seksuaalineuvojaksi Sexpolta 2019 ja suorittaa parhaillaan taidealojen opettajan pedagogisia opintoja Taideyliopistolla.

 

 

Kuvassa kurssin vetäjä Sara-Maria Heinonen.


Haen Neuvottelu, suostumus ja Läheisyyden työkalut -työpajaan la-su 25.-26.9.2021