« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Jäsenedut » Apurahainfo

Apurahainfo

Apurahat ovat merkittävä rahoitusmuoto yksittäisten näyttelijöiden ja työryhmien työskentelyssä.

Näyttelijäliitto pyrkii muiden alan järjestön kanssa edistämään taiteilijoiden mahdollisuuksia hakea ja saada apurahoja pitämällä yhteyttä apurahojen myöntäjiin. Lisäksi liitto kouluttaa ja tiedottaa jäseniä apurahoihin liittyvissä asioissa.

Apurahan hakemisesta ja tarvittavista liitteistä saat tarkempaa tietoa myöntäjän kotisivuilta tai puhelinpalvelusta. Hyvä hakemus vastaa apurahan myöntäjätahon ilmoittamaa tarkoitusta ja sisältää kaiken sen, mitä hakuilmoituksessa on kysytty.
 


Huomioitavaa

  • Suomessa myönnetyllä apurahalla taiteellista toimintaa harjoittavan apurahansaajan on otettava itselleen eläke- ja työtapaturmavakuutus, kun apurahat on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn ja on euromäärältään vähintään 1250,36 €, mikä vastaa vuosiansiona 3751,07 € (vuoden 2015 tasossa).

  • Vakuutusturva edellyttää lisäksi, että apurahansaajan on oltava Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piirissä, 18-67 -vuotias ja hän ei saa olla vielä vanhuuseläkkeellä.

  • Apurahansaajan vakuutustruvan hoitaminen on keskitetty Melaan.

  • Apurahansaajan tulee hakea vakuutusta kolmen kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn alkamisesta. Kätevimmin se onnistuu verkossa Melan asiointipalvelun kautta.

  • Vakuuttamisesta syntyvä kokonaiskustannus on keskimäärin noin 14% työskentelyapurahan määrästä. Lisätietotoja vakuuttamisesesta Melasta
     


Apurahojen myöntäjät keskitetysti:

Säätiöpalvelu (luettelo apurahojen hakuajoista)

Ota käyttöön Tinfon Apurahavahti...
 


Näyttelijöille keskeisimpien apurahojen hakuaikoja


Kuntien ja kaupunkien avustuksista tiedustelut kulttuuritoimesta.
Helsingin kaupungin produktio- ja projektiavustuksilla ei hakuaikaa.

AVEK:n koulutustuet
Hakemusten käsittelyajat  ilmoitetetaan AVEK:n kotisivuilla.

Taiteen Edistämiskeskus
Matkarahahaku läpi vuoden.

Muutokset mahdollisia.Tammikuu

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto (kuluvan vuoden projektiapurahat ja oleskelustipendit) ja seuraavan vuoden projekteihin syys-lokakuun vaihteessa.

Suomen Kulttuurirahastojen maakuntarahastojen yhtenäinen hakuaika
 

Helmikuu

https://skr.fi/fi/apurahat

Taiteen Edistämiskeskus
Matka-avustukset kuluvan vuoden matkoihin.

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Hankkeet/projektit, joiden on määrä toteutua aikavälillä kuluvan vuoden kesäkuu-seuraavan vuoden toukokuu.

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Hankkeet/projektit, joiden on määrä toteutua aikavälillä kuluvan vuoden kesäkuu-seuraavan vuoden toukokuu.

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Hankkeet/projektit, joiden on määrä toteutua aikavälillä kuluvan vuoden toukokuu- seuraavan vuoden kesäkuu.


Maaliskuu

Taiteen Edistämiskeskus
Taitelija-apurahat (0,5-5-vuotisia työskentelyapurahoja).
 

Huhtikuu

Vivicas vänner (Asianajotoimisto Hannes Snellman / Asiamies Riikka Leinonen)
stipendejä nuorille teatterintekijöille, myös alan opiskelijoille (haku ei ole joka vuosi).
 

Toukokuu

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

 

Elokuu

Alfred Kordelinin säätiö
Kansan Sivistysrahasto (yleis-, erikois- ja maakuntarahastot)

Syyskuu

Taiteen edistämiskeskus
Kohdeapurahat (sis. näyttämö-, tanssi-, sirkus-, mediataiteen, lastenkulttuurin sekä monitaiteellisiin kohteet) taiteilijoiden ja työryhmien hakuaika päättyy 30.9.
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Hakemukset seuraavan vuoden hankkeisiin syys-lokakuun vaihteessa.

 

Lokakuu

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto
Alueeelliset taidetoimikunnat (mm. kohdeapurahat, lastenkulttuuri, työskentelyapurahat)
 

Marraskuu

Svenska Kulturfonden
 

Joulukuu

Samuel Huberin taidesäätiö
Apurahojen hakuaika 1.-31.12.
 


25.10.2021 klo 06:22:01