Veroneuvonta

Tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut ovat lain mukaan vähennyskelpoisia. Joskus tulon hankkimisesta aiheutuvien menojen ja vähennyskelvottomien elantokustannusten välisen rajan vetäminen voi olla vaikeaa.

Seuraavilla sivuilla kooste näyttelijän yleisimmistä vähennyskelpoisista tulonhankkimismenoista. Koosteen tarkoitus on ohjeistaa jäseniä siten, että he voivat esittää kulunsa johdonmukaisesti ja perustella ne itseään ja verottajaa helpottavalla tavalla.
  
Veroilmoituksen liite (2018 ja 2019)