Jäsenmaksu

Vuonna 2020  jäsenmaksu on keskim. 1,6% 43.500 euron vuosituloon asti (sisältää kassaan kuuluvilla työttömyyskassamaksun, 13,25 €/kk). Freelancerit alla olevien maksuluokkien mukaan.


Perittävän jäsenmaksun enimmäismäärä on 696 euroa / kalenterivuosi.
(Jos em. jäsenmaksukatto ylittyy, palautetaan ylittyvä osa jäsenelle seuraavan vuoden helmikuussa).Jäsenmaksujen alaiset työt

Jäsenmaksu tulee maksaa kaikista alaan liittyvistä tuloista.
Jäsenmaksu maksetaan myös ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta ja apurahoista.

Näitä tuloja ovat perinteisen teatteri-, elokuva-, tv- ja kuunnelmanäyttelemisen lisäksi mm. kouluttaminen/opetustyö (oppilaitoksissa, yrityksissä, sosiaalisektorilla jne.), stand up-keikat, ohjaus, mainokset, dubbaus, draaman soveltamiseen liittyvät työt, juontokeikat, laulukeikat jne.

Jos sinut on palkattu työhön siksi, että olet näyttelijä / tanssija / laulaja, kuuluu työ lähes varmasti jäsenmaksun piiriin. 

Mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon (esim. pääliittosi on Muusikkojen liitto) ja maksat jäsenmaksua sinne, ei jäsenmaksua tarvitse maksaa toisen liiton sopimusalan töistä Näyttelijäliittoon.


 

Jäsenmaksujen suorittaminen

Jäsenen on huolehdittava itse, että jäsenmaksut ovat kunnossa.


 

Jäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia

1.1.-31.12. välisellä ajalla suoritetut maksut kirjautuvat ko. vuoden verovähennykseksi.
Suoritetut jäsenmaksut ilmoitamme verottajalle suoraan. Freelancerit / jäsenmaksunsa itse maksavat
Jäsenmaksun määrittely > tuloilmoitus


Freelancejäsenet sijoitetaan maksuluokkiin. 

Maksuluokan määräytymisen peruste on, että jäsenmaksu vastaa keskimäärin 1,6 % jäsenen ansioista. Maksuluokka määräytyy jäsenen ilmoittamien veronalaisten kokonaisvuositulojen pohjalta (palkat, työttömyyskorvaukset).

Vuosituloilmoituksessa / jäsenmaksunmäärittelyyn ilmoitettava
edellinen vuosi (ko. vuodelle ilmoitettuun arvioon tehdään tarkastus)
tulevalle vuodelle arvio, jonka mukaan määritellään jäsenmaksu

 

Maksuluokka

Vuosiansiot €/kk

A

> 43 500 €58

B

38001-43 499 €

53

C

32501-38000 €

47

D

27500-32500€

41

E

22501-27500€

35

F

18001-22500€

29

G

< 18000 €

25

Alennettu< 13000 €, hakemuksesta21


Työttömyyskorvauksen piirissä olevat jäsenet sijoitetaan maksuluokkiin tulojen ja työttömyyskorvauksen suuruuden mukaan (yleensä E-G -luokat).

Jäsen joka työllistyy täysin muulla alalla
Jäsenmaksu tulojen perusteella joko 29 e tai 25 e /kk.

Jäsen joka ei kuulu työttömyyskassaan
Jäsenmaksu 1,2% kuitenkin vähintään 25 e (tai taloudellisin perustein hakemuksesta 21 e)

Jäsen jonka pääliitto on muu kuin Näyttelijäliitto
Jäsenmaksu tulojen perusteella joko 29 e/kk tai 25 e/kk (ei sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä).

Maisteriopiskelijat
3 e/kk. Lisäksi työttömyyskassaan kuuluvilta kassamaksu.
Koskee näyttelijäntyön perusopintoja.

Jäsen, joka toimii päätoimisena yrittäjänä
Jäsenmaksu 29 e /kk  (ei sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä).
Yrittäjältä, jonka työsuhteiset tulot ylittävät 23.000 e, peritään jäsenmaksua em. tulorajan ylittävältä osalta 1,2 % (ei sis. kassamaksua).Työnantajaperintä / Kiinnityksellä toimivat näyttelijät

Jäsenmaksu on 1,6 % bruttotulosta. Mikäli teet töitä, joista työnantaja ei pidätä jäsenmaksua ota yhteyttä liiton toimistoon. Postitamme sinulle pankkisiirron jäsenmaksun suorittamista varten.

Virkavapaan, äitiysloman tms. syyn takia on jäsenen huolehdittava jäsenmaksujen suorittamisesta itse. Lähetä ao. päätökset liiton toimistoon välittömästi.

Työttömyyskassaan kuulumattoman jäsenen jäsenmaksun prosenttipidätyksessä vähennetään kassamaksu, tai jos se ei ole mahdollista, palauttaa liitto sen. 

Äitiysloma, hoitovapaa, asepalvelus

Kelan etuuksista ei peritä liiton jäsenmaksua. Kuitenkin ko. jaksoilta peritään työttömyyskassaan kuuluvilta kassan jäsenmaksu. Mikäli jäsen tekee työtä ko. jaksoilla, tulee niistä tuloista maksaa liiton jäsenmaksu.
Jatko- / täydennys- ja uudelleen kouluttautuvat jäsenet

Kelan etuuksista ei peritä liiton jäsenmaksua. Kuitenkin ko. jaksoilta peritään työttömyyskassaan kuuluvilta kassan jäsenmaksu. Mikäli jäsen tekee työtä ko. jaksoilla, tulee niistä tuloista maksaa liiton jäsenmaksu.

Alalle tulevat, perusopintoja suorittavat opiskelijajäsenet siirretään jäsenmaksujen piiriin työelämään siirtymisen / valmistumisen myötä. 

Apurahakausi

Apurahat huomioidaan kokonaisuudessaan tulona samalla tavalla kuin muutkin tulot.
Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksusta voi hakea vapautusta vanhempainloman, asevelvollisuuden, päätoimisen alan opiskelun, pitkäaikaisen sairauden, työkyvyttömyyden ja sosiaalisin perustein pitkäaikaistyöttömyyden johdosta. Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi ao. päätös. Jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksuista joko osittain tai kokonaan ja enintään vuoden ajaksi. Työttömyyskassan jäsenmaksusta jäsentä ei voida vapauttaa.
Alle 68-vuotiaat töitä tekevät eläkeläiset (ei vapaaehtoinen)

Eläkkeellä olevat alle 68-vuotiaat jäsenet suorittavat näyttelijäntyöstä ja näyttelijän ammattitaitoa vaativasta työstä jäsenmaksun 1,6 %, josta vähennetään työttömyyskassan jäsenmaksu. Vapaaehtoinen seniorijäsenmaksu kattaa ansioita 6000 € asti.


Eläkeläiset / vapaaehtoinen seniorimaksu

Vapaaehtoinen seniorimaksu liiton eläkkeellä oleville jäsenille on 72 €/vuosi. Maksu sisältää Ämyrin ja tarvittavilta osin muiden jäsentiedotteiden postituksen sekä liiton jäsenpalvelut eläkkeellä oleville jäsenille. Maksu kattaa tuloja 6.000 € asti. 

Ulkomailla työskentelevät / jäsenmaksu

Ulkomailla asuva ja pelkästään ulkomailla työskentelevä jäsen on nk. lepäävä jäsen, jonka jäsenmaksu on 72 €/vuosi.
Maksu sisältää oikeudet liiton sähköisiin palveluihin mm. jäsensivuille ja jäsentiedotteisiin. Jäsenellä ei ole oikeutta muihin palveluihin eikä sisarjärjestöjen palveluihin.
Jos jäsen tekee työtä yhtään Suomessa, jäsenmaksu määräytyy tulojen mukaisesti, mutta se on kuitenkin vähintään alimman maksuluokan mukainen.

Mikäli jäsen työskentelee ulkomailla, on suositeltavaa liittyä kyseisen maan näyttelijöitä edustavaan ammattiliittoon.