Jäsenyys

Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry on ammattinäyttelijöitä edustava ammattiliitto ja taiteilijajärjestö. Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä.

Jäsenkategoriat:

 • varsinainen jäsen
 • koejäsen
 • opiskelijajäsen


Varsinainen jäsenyys

Edellyttää päätoimista toimeentuloa näyttelijänä / näyttelijäharjoittelijana / tanssijana / laulajana.

Varsinainen jäsenyys myönnetään hakijalle,
joka on saanut koulutuksen seuraavissa oppilaitoksissa:

 • Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyönlaitos / tanssitaiteenlaitos

 • Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitos

 • Sibelius-Akatemian oopperalaulun koulutusohjelma

 • Lahden ja Tampereen Ammattikorkeakoulu, musiikkiteatterilinja

 • Vastaava koulu ulkomailla (lähetä hakemuksen liitteenä luotettava selvitys koulutuksesta, vastaavuus tarkastetaan hakemuskäsittelyssä)

tai henkilö, joka voi osoittaa, että on työllistynyt ammatissa vähintään kuusi vuottaKoejäsenyys

Määräaikaiseksi koejäseneksi voidaan hyväksyä kahden näyttelijäharjoittelijavuoden jälkeen tai muuta kautta kahden vuoden päätoimisen ammatissa toimimisen jälkeen. 

Koejäsenyyden kesto on joko kaksi tai neljä vuotta hakijan taustasta riippuen.

Työkokemuksen tulee olla ammattimaista, ammattiteatterissa, ammattituotannoissa ja ammattilaisen palkoilla ja sopimusehdoilla 

Opistotason koulutus tai yksittäiset kurssit eivät riitä jäsenyysperusteeksi, mutta ne voidaan huomioida hakemuskäsittelyssä osana laajempaa koulutuskokemusta /-kokonaisuutta.

 

Lahden AMK:n musiikkiteatterilinjan ja Tampereen AMK:n musiikkiteatterilinjan opiskelijat: valmistumisen jälkeen 2 vuoden koejäsenyys, jonka jälkeen voi hakea varsinaista jäsenyyttä – varsinainen jäsenyys edellyttää alalla työllistymistä


Lisätietoa hakijalleOpiskelijajäsenyys

 • Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyönlaitos / tanssitaiteenlaitos
 • Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitos
 • Sibelius-Akatemian oopperalaulun koulutusohjelma
 • Tampereen ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinja
 • Vastaava koulu ulkomailla (ennen hakemista kannattaa tiedustella täyttääkö koulu Näyttelijäliiton jäsenyyskriteerit)

Jäsenyys edellyttää päätoimista opiskelua jossain em. oppilaitoksista.


 

Liitolla on alayhdistyksiä. Liitto suosittelee johonkin alayhdistykseen kuulumista.