Information för sökande till förbundet

Man ska bifoga kopior på sina arbetsavtal, där avtalets längd och avlöning framgår.

Hur räknas arbetsförhållandets längd?

  • för teaterarbete räknas hela arbetsavtalets längd, semestertider medräknade
  • vad gäller tv- och filmavtal räknas som huvudregel arbetsförhållandets längd, inte enbart inspelningsdagar
  • för röstarbeten (ljudböcker, dubbning) räknas  tiden för arbetet i hela dagar
  • för tillämpat skådespelararbete räknas arbetsförhållandets längd eller utförd arbetstid som hela arbetsdagar

Som arbetserfarenhet räknas inte:

  • arbete som inte betalats med professionell lön
  • medverkan som statist eller i amatörprojekt
  • reklamarbete (utom som kompletterande, ifall man har tillräcklig erfarenhet som räknas som arbetserfarenhet)

Medlemsansökningarna behandlas av ett expertteam för ansökningshandlingar, och de slutliga besluten fastställs av förbundets styrelse eller dess arbetsutskott.

Observera:

  • Ansökan ska vara omsorgsfullt ifylld med erforderliga bilagor. Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

  • Positivt beslut om medlemskap kommer per post, negativt beslut endast via e-post.

  • Ifall du får ett negativt beslut om medlemskap ska du, om du i din ansökan också ansökt om medlemskap i arbetslöshetskassan, själv tillställa din medlemsansökan till den arbetslöshetskassa du vill ansluta dig till.