Näyttelijöitä ollaan pakottamassa yrittäjiksi – työttömyysturva uhattuna

26.11.2015 klo 14:45

 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on käsiteltävänä työttömyysturvalain muutos (94/2015), joka aiheuttaisi näyttelijöiden osalta seuraavan sosiaaliturva-ansan:

 • kun freelancer-näyttelijä, joka ansaitsee toimeentulonsa pääasiallisesti lyhyissä työsuhteissa, saisi muutamasta (tai vaikka vain yhdestä) keikasta työkorvauksen tai laskuttaisi sen, hänet tulkittaisiin jatkossa yrittäjäksi
   
 • työttömyysturvan säilyttääkseen hänen pitäisi todistaa olevansa sivutoiminen yrittäjä, mutta siihen hänellä ei olisi mahdollisuutta, koska alalla EI ole olemassa 6kk:n kokoaikatöitä JA muu sivutoimisuuden määritteleminen sekavaa ja epävarmaa, sattumanvaraista
   
 • työttömänä työnhakijana ei kannattaisi ottaa keikkaa vastaan, jos siitä maksettaisiin esim. työkorvaus tai se pitäisi laskuttaa – muuten tulkittaisiin yrittäjäksi
   
 • yrittäjästatuksesta ei pääsisi irti
   
 • yrittäjäksi näyttelijä ei voisi ryhtyä, koska suurin osa hänen töistä on sellaisia, ettei esim. verottaja hyväksy niitä yritystoiminnaksi kuten työskentely teatterissa jne.
   
 • yrittäjäkassaan hänellä ei olisi asiaa, koska toimeentulo koostuu pääasiassa työsuhteisista tuloista ja mahdollisista apurahoista
   
 • LOPPUTULOS: näyttelijä menettäisi mahdollisuutensa työttömyysturvaan ja jäisi sosiaaliturvan ulkopuolelle

Suurin osa näyttelijöistä on tähän asti voinut tehdä osan keikoistaan työkorvauksilla tai laskuttamalla. Ne eivät ole kerryttäneet työttömyysturvaa ja ne ovat vähentäneet soviteltua päivärahaa, mutta jatkossa tämä ei olisi mahdollista. Laskutettu keikka johtaisi työttömyyskorvauksen menetykseen. Näyttelijä määriteltäsiin yrittäjäksi. Eikä yrittäjästatuksesta pääsisi eroon.

Tämä koskee näyttelijöiden lisäksi lähes kaikkia luovilla aloilla työskenteleviä, esim. muusikoita, tanssijoita, sirkuslaisia, ohjaajia jne.

Lakiesitys tuli kaikille luovien alojen edustajille yllätyksenä. Lakitekstissä ei  perustella muutosta. Vaikutuksiakaan ei ole selvitetty.

Kulttuurialalla tämä toisi todella epävarman tilanteen jo 1.1.2016.

 

Ohessa Näyttelijäliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja tässä linkki lakiesitykseen:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150094