Nuori näyttelijä 2016 -palkinto

15.10.2016

Tänä vuonna ehdokkaina
Laura Birn
Anna Paavilainen
Laura Rämä
Sauli Suonpää
Jakob Öhrman

 

Valinta tehdään Näyttelijäliiton jäsenäänestyksellä.

Näyttelijäliiton nimeämä raati laati ehdokasasettelun jäsenäänestykseen. Ehdokkaiden valintaraatiin kuuluivat näyttelijät Dick Idman ja Elina Knihtilä sekä Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja Hanna-Leena Helavuori.
 

Raati on etsinyt erilaisia oman sukupolvensa suunnannäyttäjiä. Ehdokkaiden kirjo osoittaa näyttelijäntyön laaja-alaisuutta ja korkeaa osaamista. Näyttelijyys voi todentua hyvin eri tavoin ja erilaisilla areenoilla: live-näyttämöiden lisäksi elokuvissa, televisiossa, soveltavassa yhteisöteatterissa. Monen työssä nousee esiin itsenäinen tekijyys. Näyttelijä voi olla myös käsikirjoittaja ja ohjaaja. Hän voi olla tuottaja. Hän pystyy luomaan itsellensä työtilaisuuksia.
 

”Olemme halunneet nostaa esiin näyttelijöitä, joiden tekemisestä välittyy sitoutuminen ja kollegiaalisuus sekä kestävyys. Olemme myös halunneet muistuttaa, että näyttelijyyttä voi toteuttaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja Suomen rajojen ulkopuolella.”
 

Nuori näyttelijä -palkinnon yhteistyökumppanina toimii Krogerus – johtava liikejuridiikan asianajotoimisto, joka hoitaa erilaisiin yritysjärjestelyihin, riidanratkaisuun ja viranomaissääntelyyn liittyviä toimeksiantoja. Toimistolla on erityisasiantuntemusta muun muassa energia-, rahoitus-, elintarvike-, terveydenhuolto-, kiinteistö-, teknologia- sekä tietoliikennealoilla.  Toimisto on säännöllisesti mukana markkinoiden merkittävimmissä ja haastavimmissa toimeksiannoissa. Kulttuuriyhteistyö ja erityisesti nuorten taiteilijoiden tukeminen on tärkeä osa Krogeruksen yrityskulttuuria.
 

Krogeruksen sponsoroima Nuori näyttelijä -palkinto on  5000 €, ja se myönnetään alle 36-vuotiaalle. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2015. Aloite palkinnon jakamisesta tuli Krogerukselta. "Kumppanuutemme Suomen Näyttelijäliiton kanssa jatkaa hienosti yrityksemme pitkäaikaista kulttuurin tukemisen perinnettä", sanoo Juha Pekka Katainen, Krogeruksen toimitusjohtaja.
 

Krogerus tukee myös Design Forum Finlandin Vuoden nuori muotoilija -palkintoa. "Arvostamme parasta laatua, luovuutta ja vuorovaikutusta niin asianajopalveluissa kuin taiteessa", Katainen jatkaa. Suunnitelmissa on pitkäkestoinen yhteistyö. "Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi tämän mahdollisuuden tukea nuoria, lupaavia näyttelijöitä sekä suomalaista kulttuuria", Katainen sanoo.
 

Palkinnonsaaja julkistetaan maanantaina 21.11.2016 klo 13 Teatterimuseolla (Tallberginkatu 1 G, Helsinki).

 


 

Priset till Ung skådespelare 2016

Årets kandidater:
Laura Birn
Anna Paavilainen
Laura Rämä
Sauli Suonpää
Jakob Öhrman

Pristagaren utses genom Skådespelarförbundets medlemsomröstning.

Den jury som Skådespelarförbundet utsett uppställde kandidaterna till medlemsomröstningen. Till juryn hörde skådespelarna Dick Idman och Elina Knihtilä samt direktören för Informationscentralen för teater Hanna Helavuori.

Juryn har letat fram olika ledstjärnor inom sin egen generation. Spektret av kandidater visar skådespelararbetets mångsidighet och det högklassiga kunnandet. Skådespelararbetet kan förverkligas på väldigt många sätt och på olika arenor: förutom live på scenen, i film och tv även inom tillämpad teater. I mångas arbeten framträder det självständiga skapandet. En skådespelare kan också vara manusskribent, regissör eller producent. En skådespelare kan skapa sina egna arbetstillfällen.

”Vi har velat lyfta fram skådespelare, vilkas arbeten förmedlar engagemang, kollegialitet och uthållighet. Vi har även velat påminna om att man också kan förverkliga sin skådespelargärning utanför huvudstadsregionen och Finlands gränser.”

Samarbetspartner för priset är Krogerus - en ledande advokatbyrå, som sköter olika affärsuppgörelser, tvistlösningar och reglementsenliga frågor. Byrån har specialkännedom inom områden som energi, finans, livsmedel, hälsovård, fastigheter, teknologi och datasektorn. Byrån deltar regelbundet i de mest betydande och utmanande uppdragen i vårt land. Kultursamarbete och i synnerhet stöd till unga konstnärer är en viktig del av Krogerus företagskultur.

Krogerus pris till Ung skådespelare är 5000 euro, och det beviljas en högst 35-årig skådespelare. Priset delades för första gången ut år 2015. Initiativtagare till priset var Krogerus. “Vårt kompanjonskap med Skådespelarförbundet fortsätter på ett fint sätt vårt företags långvariga tradition att stöda kultur” säger Krogerus vd Juha-Pekka Katainen.

Krogerus understöder dessutom Design Forum Finlands pris till Årets unga formgivare. “Vi värdesätter bästa kvalitet, kreativitet och interaktion i såväl juristtjänster som konst”, fortsätter Katainen. I planerna ingår ett långsiktigt samarbete. “Vi välkomnar varmt denna möjlighet att stöda unga, lovande skådespelare samt finländsk kultur”, säger Katainen.

Pristagaren offentliggörs måndag 21.11.2016 kl 13 i Teatermuseet (Tallbergsgatan 1G, Helsingfors)