Vierailijoita koskeva muutos teatterityöehtosopimukseen 10.12.2010

13.1.2011

Vierailijoita koskeva muutos teatterityöehtosopimukseen 10.12.2010 lukien

Valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen mukaisesti työehtosopimuksessa sovittiin, että mikäli vierailijoita koskevat Stefin ja Näyttelijäliiton työryhmä ei pääsisi yksimielisyyteen nk. 3,5 tunnin säännönpoistumisen huomioimisesta myös vierailijoita koskien, laukeaisi nk. perälauta 10.12.2010 lukien.

10.12.2010 astui voimaan työehtosopimuksen muutos:

Vierailijoiden vähimmäispalkkiot sisältävät esitykseen, valmistavaan tai pääharjoitukseen käytettävänä työaikana korkeintaan 4 tuntia.

Mikäli käytetty työaika ylittää 4 tuntia, maksetaan ylittävältä osin tuntipalkka, joka saadaan jakamalla esityspalkkio 7,5:lla.

Ylitykset lasketaan ja korvataan kultakin alkavalta puolelta tunnilta.
minimipalkkio 4 tuntiin asti = 164,39 €
minimipalkkio, jos esitykseen käytetty aika yli neljä tuntia - 4,5 tuntia = 175,35 €
minimipalkkio, jos esitykseen käytetty aika yli 4,5 tuntia - 5 tuntia = 186,31 €
minimipalkkio, jos esitykseen käytetty aika yli 5 tuntia - 5,5 tuntia = 197,27 €
minimipalkkio, jos esitykseen käytetty aika yli 5,5 tuntia - 6 tuntia =  208,23 €

Korotukset on mahdollista vaatia myös jälkikäteen.