Näyttelijäliitto suhtautuu Taideyliopistoon myönteisesti

8.3.2011

Erityisen tärkeänä tässä yhteydessä liittomme näkee huomioon otettavaksi seuraavat seikat:

1) Yhdistymisellä mahdollistetaan ja taataan koulutuksen lisäresursointi.

2) Koulutuksen sisältöä kehitetään uudelle tasolle, mikä edellyttää elokuva- ja lavastustaiteen koulutuksen sisällyttämistä Taideyliopiston yhteyteen.

3) Taideyliopiston puitteissa etsitään keinot jo ammatissa olevien näyttelijöiden jatkuvan kouluttautumisen mahdollistamiseksi.

 

Näyttelijöiden koulutus saatava arjessa tapahtuvaan vuorovaikutukselliseen yhteyteen muiden teatteri- ja elokuva-alan taiteilijoiden koulutuksen kanssa

Näyttelijöiden taiteellisen toiminnan pääalueita ovat teatteri ja elokuva. Näin myös näyttelijöiden koulutuksen tulisi toteutua jatkuvassa vuorovaikutuksessa näiden taiteenalojen muiden toimijoiden koulutuksen kanssa yhteisessä arjessa.

Teatterissa, samoin kuin elokuvassa ei ole kyse vain eri taiteenalojen yhteistyöstä, sillä päämääränä ei ole monitaiteellinen kollaasi. Päämääränä on näiden eri kautta samaan maaliin tähtäävien tekijöiden yhteisistä pyrkimyksistä muotoutuva yhteinen taideteos. Tämän teoksen rakentuminen edellyttää katkeamatonta vuorovaikutusta. Lavastus luo dramaturgiaa, puvustus muuttaa roolityön, näyttelijä saattaa joissain tilanteissa olla avainasemassa tilan luomisessa ja skenografia puolestaan mielentilan synnyttäjänä. Vuorovaikutusten verkko on parhaimmillaan hyvin monimuotoinen ja yllätyksellinen.

Elokuvassa ja teatterissa tulisi toteutua draaman, kuvan, äänen, liikkeen ja läsnäolon ainutkertainen hybridi, jossa lopputuloksena voi olla jotain huomattavasti suurempaa kuin vain osiensa summa.

Tämän kaltainen voimakas dialogisuus on taiteenalamme yksi merkittävin ominaispiirre ja elinehto. Siksi sen on oltava myös alamme koulutuksen perusta ja lähtökohta.

Tilanne on näiden taiteenalojen kannalta niin perustavanlaatuisen tärkeä, että mikäli Aalto-yliopisto ei jostain käsittämättömästä syystä tahdo näistä koulutusaloista luopua, niin tulevaan Taideyliopistoon on perustettava elokuvataiteen koulutusyksikkö, samoin kuin koulutus lavastajille ja pukusuunnittelijoille.

Suuria tilainvestointeja nämä perustettavat yksiköt eivät tarvitsisi. Kun Aalto-yliopisto nyt ollaan siirtämässä yhteen kampukseen, niin Arabian rannassa oleva Lume-keskus vapautuisi Taideyliopiston käyttöön. Lume-keskus rakennettiin 90-luvun lopussa, elokuvastudioineen ja teattereineen elokuvataiteen ja lavastustaiteen koulutuksen käyttöön.

Koulutuksen lisäksi kyse on myös suomalaisen teatteritaiteen ja elokuvan kehittymisen mahdollisuuksista.

 

Ammatissa olevien näyttelijöiden jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuus

Näyttelijän ammatti vaatii jatkuvaa kouluttautumista ammattitaidon ylläpitämiseksi ja sen kehittämiseksi.

Tällä hetkellä ainoa tällaista koulutusta järjestävä taho on näyttelijöiden itsensä perustama Ilmaisuverstas ry. Taidekorkeakouluun olisi saatava järjestettyä myös koulutusta, joka tähtää ammattitaidon päivittämiseen ja oman instrumentin hallinnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tämän sisältöisen koulutuksen järjestäminen on välttämätöntä ja vähintään yhtä tärkeää kuin jatko-opintojen mahdollistaminen.

Avoin yliopisto on meidän alallamme erittäin ongelmallinen, sillä yhdenkin ei-ammattilaisen mukana oleminen saattaa vaarantaa koko koulutusjakson ammattimaisuuden.

 

Helsingissä 7.3.2011

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY.

 

Mikko Hänninen
puheenjohtaja     
               

Elina Mäntylä
toiminnanjohtaja


(Lausunto Opetusministeriölle Taideyliopistoselvitystyöryhmän muistiosta dnro 63/040/2010)