Näyttelijäliiton hallitusohjelmatavoitteet 2011

22.3.2011


Näyttelijöiden tekijänoikeuslain suojaamat oikeudet saatava vastaamaan muiden tekijöiden oikeuksia


Tekijänoikeuslain uudistuksissa näyttelijöiden oikeudet on keskeisimmiltä osiltaan jätetty muiden tekijöiden oikeuksia heikommiksi. Kuvatallenteella esiintyvältä näyttelijältä puuttuu tekijänoikeuslain suoja mm. julkisen esittämisen osalta. Tilanne on täysin absurdi: kun näyttelijä lukee äänikirjan, hänen tekijänoikeutensa ovat paremmat kuin silloin, kun hän esiintyy saman kirjan filmatisoinnissa koko persoonallaan.  (Tekijänoikeuslaki 45§)

Kaikkien tekijöiden neuvotteluasemaa tulee parantaa.

Hyvitysmaksun taso pitää saada vastaamaan yksityisen kopioinnin määrää. Samanaikaisesti kun kopioinnin määrä on jatkuvassa nousussa, ovat kopioinnin hyvitysmaksut romahtaneet.
 

Pätkätyöläisten ja itsensätyöllistävien toimeentulomahdollisuuksia ja sosiaaliturvaa parannettava
 

Näyttelijät hankkivat ansionsa pienistä puroista: pätkätöissä teattereissa ja elokuvissa tai äänitöistä, omilta keikoilta palkkana tai omilta keikoilta palkkioina itsensätyöllistäjänä, apurahaprojekteissa jne. Silppuinen toimeentulo sisältää paljon toimeentulo- ja sosiaaliturvaloukkuja.

Vahinko- ja pakkoyrittäjyys tulee estää. Itsensätyöllistävät tulee määritellä työlainsäädännössä ja verolainsäädännössä palkansaajien asemaan ja saattaa palkansaajien sosiaaliturvan piiriin.

Myös freelancereilla tulisi olla mahdollisuus olla sivutoimisia yrittäjiä. Nykyään pelko palkansaaja-aseman ja työttömyysturvan menettämisestä estää toimeentulon paikkaamista omilla keikoilla silloin, kun työsuhdetta ei ole tarjolla.

Taiteilijoiden työssäoloehdon käsittämätön epäkohta on korjattava. Työssäoloehdon karttuminen ei saa olla kiinni siitä, onko työsopimus tehty alle tai yli kuukaudeksi.

Jos näyttelijä tekee päivän keikan ja saa 250 euron palkan, työssäoloehtoa kertyy viikko. Kun näyttelijä esiintyy teatterissa kolmena iltana viikossa ja ansaitsee esim. 750 euroa viikossa, työssäoloehtoa ei kerry lainkaan. Tämä pitää korjata pikaisesti.

On väärin ja kohtuutonta, että vieraileva näyttelijä joutuu maksamaan verot matkakuluistaan ja päivärahoistaan. Vierailevien näyttelijöiden ja muiden vierailevien taiteilijoiden käyttäminen suomalaisessa teatterikentässä on välttämätöntä.
 

Näyttelijöiden ammatillinen täydennyskoulutus luotava
 

Perustettavan Taideyliopiston riittävä rahoitus on turvattava. Taideyliopistoon tulisi kuulua myös elokuvataiteen- ja lavastustaiteen koulutusohjelmat. Samassa yhteydessä on luotava näyttelijöiden ammattillinen täydennyskoulutus. Yliopistotasoista näyttelijäntyön koulutusta on annettava jatkossakin sekä Teatterikorkeakoulussa että Tampereen Yliopiston Näyttelijäntyönlaitoksella.

Ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tuottaa taidealoille työntekijöitä, joilla ei ole mahdollisuuksia työllistyä. Tätä tapahtuu myös teatterialalla. Koulutusta markkinoidaan opiskelijoille osin epärealistisin näkymin. AMK-tasoisen koulutuksen  määrä ja laatu suhteessa alojen tarpeisiin tulee selvittää ja koulutuksen määrää vähentää pikaisesti.

Vapautuvia varoja tulisi suunnata näyttelijöiden ammatillisen täydennyskoulutuksen luomiseen sekä peruskoulun draamaopetukseen.

 

Teattereiden toiminnan edellytykset turvattava ja ryhmien rahoitusta kehitettävä
 

Nykyinen VOS-teattereiden rahoitus tulee taata ja henkilötyövuosien määrä tulee saattaa vastaamaan todellisia toteutuvia henkilötyövuosia.

Lain ulkopuolisten ryhmien toiminnan rahoituksen kehittämiseen tulee jatkossakin kiinnittää erityistä huomiota.

 

Suomalaisten elokuvien- ja tv-tuotantojen menestys jatkossakin varmistettava

 

Elokuvien rahoitus tulee saattaa pohjoismaiselle tasolle.

Ylelle pitää säätää selkeämpi vastuu edistää suomalaista elokuvaa ja tv-draamaa.

Lisäksi Suomeen tulee luoda kansainvälisesti kilpailukykyinen tuotantokannustin elokuva-alalle.


Draama oppiaineeksi

 

Esittävien taiteiden opetuksella olisi suuri merkitys lasten kehitykselle ja hyvinvoinnille. Draaman opettamisessa tulisi käyttää päteviä draaman opettajia ja ammattitaiteilijoita.

Lapsille ja nuorille suunnatun taiteen tukea tulee lisätä.
 


Lisätietoja


Puheenjohtaja Mikko Hänninen puh. 050 545 4665
Toiminnanjohtaja Elina Mäntylä puh. 040 835 9587