Näyttelijäliitto Riihimäen Teatterin säilyttämisen puolesta

6.11.2017

Riihimäen Teatteri on pieni, mutta tärkeä toimija suomalaisella teatterikentällä. Se on etenkin viime vuosina tuottanut valtakunnallisesti merkittäviä ja taiteellisesti korkeatasoisia esityksiä. Tästä osoituksena ovat mm. Riihimäen Teatterin valitseminen vuoden teatteriksi 2017 sekä kutsut Tampereen Teatterikesän pääohjelmistoon kolmena perättäisenä vuotena.

Riihimäen Teatteri on myös rohkea tienraivaaja rakentaessaan yhtenä teatterina kahdeksasta ammattiteatterista 3-vuotista yhteistuotantomallia. Riihimäen kaupunki on pystynyt nostamaan omaa näkyvyyttään teatterinsa näkyvyydellä.

 Riihimäen kaupungin strategiassa kaupungin arvoja ovat reiluus, rohkeus ja ripeys. Reiluuteen liitetään oikeudenmukaisuus ja luotettavuus. Rohkeus painottaa edelläkävijyyttä. Ripeys kertoo kaupungin päämäärästä palvella asukkaitaan.  Strategiassa näitä arvoja ympäröi yhteisöllisyys ja visio: ”tulevaisuus syntyy kohtaamisista”. Riihimäen Teatteri on kunnianhimoisella ohjelmistollaan ja yhteistuotannoillaan toteuttanut kaupungin arvojen mukaista toimintaa. Ovatko päättäjiltä nämä arvot unohtuneet, kun nyt ollaan ehdottamassa säästötoimien nimissä kaupungin ainoan ammattiteatterin alasajamista?

 

On myös omituista, että Riihimäen Teatteri ja Riihimäen Nuorisoteatteri asetetaan säästöpäätösten perusteluissa vastakkain sen sijaan, että ne nähtäisiin toisiaan täydentävinä kulttuuritoimijoina.

 Mikäli päätös teatterin lakkauttamisesta tehdään, on se lyhytnäköisyydessään käsittämätöntä.

Teatterin tiedetään luovan hyvinvointia. Teatterin vaikutukset ulottuvat laajasti kaupungin muuhun toimintaan esim. matkailu- ja ravintola-alalle. Valtakunnallisesti arvostettu teatteri on tärkeä toimija omalla alueellaan sekä kulttuurin tarjoajana että työllistäjänä.

Pyydämme kaupunkia vielä harkitsemaan asiaa uudelleen.

Riihimäen kaupungin on turvattava Riihimäen Teatterin toiminnan jatkuvuus ja tulevaisuus!

 

Helsingissä 6.11.2017

 

 

Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry.

Helena Ryti                                                                Elina Kuusikko

puheenjohtaja                                                           toiminnanjohtaja