Näyttelijäliitto pettynyt teattereiden rahoitusuudistukseen

18.1.2018

- uudistus on riittämätön ja sitä rahoitetaan vos-teattereiden rahoitusta leikkaamalla sekä Tampereen Työväen Teatterin alasajolla

Näyttelijäliitto suhtautui alun perin positiivisesti siihen, että rahoitusjärjestelmää uudistetaan. Tosin sillä edellytyksellä, että rahoitusta lisätään. Aluksi tulisi palauttaa viime vuosina rahoitukseen tehdyt leikkaukset.

Olemme pitäneet esillä alueellista saavutettavuutta, ryhmien rahoituksen vahvistamista sekä ammattimaista sisällön tekemistä. Olemme ehdottaneet erityistä taiteilijahenkilötyövuosikerrointa, jolla kannustettaisiin taiteilijoiden palkkaamiseen.

Näyttelijäliitto ei voi hyväksyä uudistusta, joka näyttää heikentävän vos-teattereiden toimintaedellytyksiä, rampauttaa Tampereen Työväen Teatterin toiminnan eikä juurikaan paranna vapaan kentän toimintamahdollisuuksia.

Liiton tavoitteena on ollut varmistaa, että taiteellinen sisältö tehdään ammattimaisesti. Ehdotuksen mukaan riittää, että on ammattimainen johto, hallinto ja tekniikka - sisältö voitaisiin tuottaa esim. harrastajavoimin. 

Vaikutukset jäävät monilta osin epäselviksi. Ei selviä, mitä tapahtuu esim. alueelliselle saavutettavuudelle. Ja vaikuttaa siltä, että uudistuksella lisätään näyttelijöiden työttömyyttä.

Ainoa positiivinen muutos liittyy rahoituksen pitkäjänteisyyden lisäämiseen, muita positiivisia vaikutuksia ehdotuksesta on vaikeampi siinä esitetyillä tiedoilla löytää.

 

1) VOS-teatterit uudistuksen häviäjinä

Työryhmä ehdottaa esittävän taiteen toimintayksiköille yhtä yhteistä yksikköhintaa. Ehdotuksessa todetaan, että ”orkesterit näyttävät hyötyvän yhteiseen yksikköhintaan siirtymisestä ja teatterit vastaavasti menettävän”.

Ehdotuksessa ei ole perusteltu syitä sille, että miksi on päädytty tällaiseen ratkaisuun. Onko tarkoituksena heikentää teattereiden rahoitusta. Jos on, niin miksi?

 

2) Tampereen Työväen Teatterin alasajoa ei voi hyväksyä

Ehdotus laskisi Tampereen Työväen Teatterin valtionosuuden määrää 2 miljoonalla. Käytännössä leikkaus olisi suurempi, koska se johtaisi toimintojen alasajoon ja pieneneviin henkilötyövuosimääriin.

On kestämätöntä lainvalmistelua, ettei työryhmä ole perustellut tekemäänsä päätöstä kohdistaa massiiviset leikkaukset juuri Tampereen Työväen Teatterin rahoitukseen.

On itsestään selvää, että leikkaus johtaisi irtisanomisiin ja lisäisi työttömyyttä Tampereen alueella.

 

3) Teatteriryhmien asema ei korjaannu

Uudistuksen tarkoituksena oli rakentaa yhtenäinen järjestelmä vos-toimijoille ja vapaan kentän ryhmille sekä vahvistaa ryhmäkentän toimintaedellytyksiä. Tämä edellyttäisi riittävää lisärahoitusta. Kolmen miljoonan euron lisärahoitus koko esittävän taiteen vapaalle kentälle on täysin alimitoitettu.

 

4) Epäselvät vaikutukset

Ehdotuksessa esitetyillä tiedoilla on täysin mahdotonta ottaa kantaa – siitä ei selviä ketkä tai mitkä ovat häviäjiä ja ketkä voittajia.

Ehdotuksessa annetaan ymmärtää, että vaikutuksista on tehty koelaskelmia, mutta niiden tuloksista ei kerrota.  Ehdotuksessa todetaan, että jotkut menettävät rahoitusta ehkä merkittävästikin, mutta ainoastaan Tampereen Työväen Teatteri mainitaan rahoitusta menettävänä toimijana. Muut rahoituksen menettäjät jäävät arvailujen varaan.

Oletettavaa on, että jos on tehty jotain laskelmia, niistä selviäisi myös, kenen rahoitus vahvistuisi, mutta sitäkään tietoa ei ole saatavissa. Näistä laskelmista selviäisi ehkä mm., kenelle Tampereen Työväen Teatteriin kohdistuva leikkaus jaettaisiin.

Ehdotuksessa on painokertoimia, joiden vaikutusta ei nykyisiin toimijoihin myöskään riittävästi avata.  Niiden vaikutus esim. lastenteattereihin tai pieniin puheteattereihin jää epäselväksi.

Ehdotuksen alueellisia vaikutuksiakaan ei pysty arvioimaan. Niistä on todettu ainoastaan, että ”suuntaa antavien koelaskelmien perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että rahoitus jakautuisi eri alueille suhteellisen tasaisesti suhteessa väkilukuun.”  Tarkoittaako tämä, että nykyiset toimijat säilyisivät vai että joltain alueelta ehkä häviäisi teatteri?

 

5) Taikelle ei voida asettaa lisävastuita

Taiken nykyinen päätöksentekorakenne ei mielestämme pystyisi analysoimaan ja antamaan lausuntoja valtionosuusjärjestelmän piiriin pyrkivistä hakijoista.

Rahoitusuudistuksen yleisötilaisuuksissa on nostettu vahvasti esille huoli Taiken päätöksenteon läpinäkyvyydestä ja asiantuntijuuden riittävyydestä.

 

6) Lakiehdotus keskeneräinen

Lakimuutoksen tulisi olla ennakoitava ja pitkäkestoinen. Tämä ehdotus jättää kuitenkin liian paljon epäselvyyttä ja se tulee palauttaa valmisteluun.

Ehdotuksen vaikutukset tulee esittää läpinäkyvästi, että päättäjät ja sidosryhmät voivat aidosti ottaa kantaa.

Rahoitus vaikuttaa taiteen ja kulttuurin tarjontaan kaikkialla Suomessa. Lisäksi se vaikuttaa monien työpaikkojen tulevaisuuteen.

Tämä kiinnostaa alan toimijoiden lisäksi varmasti kuntapäättäjiä ja yleisöä ympäri Suomen.

Ei riitä, että vaikutuksia arvioidaan muutaman vuoden päästä jälkikäteen.

 

Helsingissä 18.1.2018

 

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY.

 

Helena Ryti                                                                                     Elina Kuusikko

puheenjohtaja                                                                                toiminnanjohtaja

 

Näyttelijäliiton 1300 työikäisestä jäsenestä 860 on freelancereita, jotka työskentelevät sekä vos-teattereissa että nk. vapaalla kentällä ja 430 on kiinnityksellä vos-teattereissa.

 

Lisätiedot:

puheenjohtaja Helena Ryti, puh. 040 5256200                            

toiminnanjohtaja Elina Kuusikko, puh. 040 8359587

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä luovutti kulttuuriministeri Sampo Terholle 17.1.2018 ehdotuksensa esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta.

OKM:n tiedote

Ehdotus kokonaisuudessaan