Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla on julkaistu

7.2.2018

Ohjeistuksen tarkoituksena on toimia käytännön työkaluna seksuaalisen häirinnän ehkäisyssä.

Elokuvatuottajat ry:n kokoama työryhmä on saanut valmiiksi ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on toimia käytännön työkaluna seksuaalisen häirinnän ehkäisyssä elokuva- ja tv-alalla. Ohjeistus syntyi alan yhteisestä halusta tarttua vakavaan asiaan ja miettiä toimivia ratkaisumalleja.

Ajatus seksuaalista häirintää ehkäisevästä ohjeistuksesta sekä alalle luotavasta tasa-arvoa edistävästä ohjelmasta syntyi syksyllä 2017 samaan aikaan Elokuvatuottajat ry:n hallituksessa ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Ohjeistusta valmistelemaan kutsutussa työryhmässä olivat edustettuina Elokuvatuottajat ry, Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO, Käsikirjoittajien kilta, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, Suomen Näyttelijäliitto, Aalto-yliopisto, Arcada, Metropolia ja Suomen elokuvasäätiö. Ryhmään osallistui myös työturvallisuus- ja työsuojeluasiantuntija.

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla on tarkoitettu tueksi kaikille elokuva- ja tv-alalla toimiville. Tavoitteena on vahvistaa varhaista ja tehokasta puuttumista seksuaaliseen häirintään. Ohjeistus antaa selkeät toimintaohjeet seksuaalista häirintää kohtaaville sekä työnantajille, esimiesasemassa toimiville ja muille häirintää todistaville osapuolille. Ohjeistus levitetään kattavasti alan toimijoiden, oppilaitosten ja yritysten käyttöön.

Ohjeistus kattaa seuraavat osa-alueet:

-    Mikä on seksuaalista häirintää?
-    Seksuaalisen häirinnän ehkäisy
-    Toimintaohje seksuaalista häirintää kohtaavalle
-    Toimintaohje esimiehelle
-    Seksuaalisesta häirinnästä epäillylle tai syytetylle

Tuottajien järjestö, Suomen elokuvasäätiö ja Aalto-yliopisto järjestää ohjeistuksen lisäksi elokuva- ja tv-alalle tänä keväänä koulutustilaisuuden, jossa häirinnän ehkäisyä ja siihen puuttumista käsitellään konkreettisella tasolla. Tilaisuuden toivotaan edistävän ohjeistuksen käyttöönottoa sekä häirinnästä vapaan toimintakulttuurin muodostumista.

Suomen elokuvasäätiö tulee myös edellyttämään, että alan yhteinen ohjeistus on sen tukea saavilla työryhmillä käytössä.


Lisätiedot:

Sari Väänänen
Toiminnanjohtaja, Elokuvatuottajat ry
puh. +358 50 322 2373
sari.vaananen@filmikamari.fi