Teatterijärjestöjen Keskusliitto tyrmistyi kulttuuribudjetin leikkauksista

22.9.2011

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto on tyrmistynyt niistä tiedoista, joita kulttuuribudjetin leikkauksista on tihkunut. Teattereiden valtionosuudet olivat 90-luvun puolesta välistä lähtien jääneet kustannuskehityksestä jälkeen, koska niiden indeksikorotukset jäädytettiin lamavuosien jälkeen yli kymmeneksi vuodeksi. Nyt asia on korjattu kolmevuotisella ohjelmalla, joka saatiin juuri päätökseen. Tätä korjausliikettä vedetään yllättäen takaisin, ilmeisesti perustuen siihen, että teatteri on viime vuosina saanut paljon korotuksia. Tämä on kuitenkin vain näköharhaa, sillä ”korotukset” ovat olleet valtiontuen korjauksia kustannuskehitystä huomioivalle tasolle.

 

Teatterit ovat matalapalkkainen ja työvoimavaltainen ala. Henkilöstömenot ovat noin 70 % alan kustannuksista. Kun kiinteistökustannuksiin ei voi kajota, siirtyvät leikkaukset täysimääräisesti henkilöstömenoihin. Tämä tarkoittaa erityisesti vierailevien taiteilijoiden työtilaisuuksien vähenemistä ja vierailuista maksettavien ansioiden alenemista. Täten työttömyys lisääntyy todennäköisesti eniten juuri nuorten, asemaansa juurruttamattomien taiteilijoiden joukossa. Freelancereiden olosuhteiden heikentäminen ei liene hallitusohjelman mukaista. Leikkaukset ovat valtion koko budjetissa pieniä, mutta alalle merkittäviä, varsinkin kuntien talouden kiristyessä ja lipputulojen niukentuessa taantuman vaikutuksesta. Samalla alan lisääntyvä työttömyys kasvattaa kustannuksia toisaalla ja siten syö osin leikkausten vaikutusta valtion budjettiin.

 

SUOMEN TEATTERIJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO ry

Lisätietoja puheenjohtaja Raimo Söder puh 050 5647 669

 

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry toimii teatterin ja tanssin alan merkittävimpien järjestöjen yhteistyöelimenä.

Jäsenyhteisöt:

LAVASTUS- JA PUKUSUUNNITTELIJAT RY

SUOMEN NÄYTELMÄKIRJAILIJALIITTO RY

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY

SUOMEN TANSSITAITEILIJAIN LIITTO RY    

SUOMEN TEATTERINJOHTAJALIITTO RY

SUOMEN TEATTERIOHJAAJIEN LIITTO RY

SUOMEN TEATTERIT RY

TEATTERIALAN AMMATTILAISET RY

TEATTERIKESKUS RY         

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITTO RY