Ylen ns. Näyttelijät sopimuksen palkankorotukset

9.12.2011

Ylen ns. Näyttelijät sopimuksen palkkojen korotukset valtakunnallisen raamiratkaisun pohjalta


Palkkioita korotettaan 1.10.2011 alkaen takautuvasti 2,5% yleiskorotuksella ja 1.11.2012 alkaen 2,1% yleiskorotuksella.

Lisäksi sopimusta jatketaan aiemmasta poiketen 31.12.2013 alkaen. Nykyisen sopimuksen voimassaoloaika päättyy 30.4.2013.

Vierailijoita koskien valtakunnalisen raamisopimuksen mukainen 150 euron kertaerä korvataan sillä, että 1.10.2011 palkankorotus on raamia 0,1% suurempi. Kertaerän maksaminen olisi melko sattumanvaraista, koska se osuisi vain joihinkin joulukuussa työskenteleviin, mutta palkankorotus jää vaikuttamaan pitkäksi ajaksi.