Näyttelijäliitto vetoaa Kemin päättäjiin: teatterin tulevaisuus turvattava

27.3.2019

 

Kemin kaupunginteatterin tulevaisuus on turvattava!

Kemin kaupungin on turvattava ammattimainen ja asianmukainen teatteritoiminta omalla alueellaan ja kaupunkilaisiaan palvellen.

Liian pienet väistötilat vaarantavat rahoituksen

Sisäilmaongelmien takia Kemin kaupunginteatteri on joutunut toimimaan väliaikaisissa väistötiloissa, jotka ovat osoittautuneet teatterin toiminnan kannalta riittämättömiksi. Katsomopaikkoja on puolet vähemmän kuin Kulttuurikeskuksessa ja liian pienissä tiloissa repertuaarin esittäminen on mahdotonta. Tästä johtuen teatterin toiminta on supistunut huomattavasti.  Katsojalukujen ja lipputulojen romahtamisella on kauaskantoiset seuraukset. Teatterin valtionapu on vaarassa, jolloin se uhkaa ammattimaisen teatteritoiminnan jatkoa ja pysyvyyttä Kemin kaupungissa.

Väistötilojen tulee olla turvalliset

Nykyisissä väistötiloissa on ongelmia myös mm. lämmityksen ja sisäilman kanssa. Työolosuhteet vaarantavat teatterin työntekijöiden terveyden ja aiheuttavat näin ylimääräisiä kustannuksia mm. sairauspoissaolojen ja sen aiheuttamien kerrannaisvaikutusten (paikkaukset, peruutukset) vuoksi.

Hallintomallin muutos ei toisi säästöjä

Kemin kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen, että Kemin kaupunginteatteria ei lakkauteta. Teatterin hallintomallin muutoksesta on käynnissä konsulttiselvitys. Oli ammattimaisen teatteritoiminnan hallintomalli mikä tahansa (yhtiö, säätiö, täyskunnallinen jne.) ammattimaisen teatterin kustannustaso on samantyyppinen. Ammattimainen teatteritoiminta vaatii tilat ja henkilökunnan.

Valittavasta hallintomallista riippumatta teatterin toiminnan jatkuvuus vaatii nopeita ratkaisuja. Siksi on kohtuutonta, että päätös uusista väistötiloista pitkitetään toimintamallin muutoksen varjolla.

Väistötilaratkaisulla voidaan varmistaa teatterin toiminnan jatkuminen

Jos teatterin toiminta päästetään supistumaan, rahoitus päästetään negatiiviseen kierteeseen ja valtionavustuksia menetetään sillä välin, kunnes pysyvät ratkaisut on tehty, toiminnan ja rahoituksen saattaminen aikaisemmalle tasolle vie aikaa ja saattaa jopa vaarantaa ammattimaisen teatteritoiminnan Kemissä.

Väistötilatyöryhmä on löytänyt teatterille asianmukaiset väistötilat nykyisten tilalle. Näyttelijäliitto vetoaa Kemin päättäjiin – tehkää viisaita teatterin tulevaisuutta varmistavia päätöksiä työryhmän ehdotusten pohjalta.

Asianmukaisella väistötilaratkaisulla varmistetaan hyvät lähtökohdat myöhemmin tehtäville ratkaisuille teatteritilasta ja teatterin hallintomallista.

Kemiläiset ansaitsevat teatterinsa!

Helsingissä 25.3.2019

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO- FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY.

Hallitus

 

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Helena Ryti 040 525 6200

Toiminnanjohtaja Elina Kuusikko 040 8359587