Näyttelijäliitto huolissaan Hämeenlinnan Teatterin tulevaisuudesta

4.9.2019

Näyttelijäliitto toivoo jatkovalmisteluun avoimuutta, keskustelua ja talouslukuja.

Hämeenlinnan Teatterin hallitus tilasi YTM Matti Apuselta rakenneselvityksen teatterin tilasta ja tulevaisuudesta. Selvityksen tuloksena teatteri on päätymässä muuttamaan toimintansa tuotantotalomalliksi. Näin radikaali muutos aiheuttaa todennäköisesti sen, että teatterin valtionosuus tulee laskemaan. Rahoitusta on käytännössä mahdotonta saada takaisin. Olisi ollut toivottavaa, että muutosehdotuksen yhteydessä olisi esitetty selkeitä laskelmia siitä, miten mahdollisesti menetetty valtionosuus korvataan. Tuotantotalomalli perustuu vierailuesityksiin. Miten rahoitus suunnitellaan näiden suhteen? Vierailuesitykset eivät ole ilmaisia – myös niissä kuuluu maksaa esityksen valmistamiseen liittyvät kustannukset.

Mitä tuotantotalomallissa tapahtuu teatterin vakinaiselle henkilökunnalle? Vähennetäänkö sitä? Kuinka paljon teatterissa aiotaan säilyttää omaa ohjelmistoa ja kuinka paljon lasketaan ulkopuolisten vierailujen varaan? Henkilökunnan keskuudessa epävarmuus ja huoli työn jatkumisesta ei voi olla vaikuttamatta työilmapiiriin ja henkilökunnan työhyvinvointiin.

Apusen selvityksen seurauksena Hämeenlinnan Teatteriin on palkattu muutosjohtajaksi KTM Pasi Ruohonen. Haastatteluun kutsutuista hakijoista ei kerrottu henkilökunnalle etukäteen mitään. Työehtosopimuksessa edellytetään, että johtajavalinnan yhteydessä kuunnellaan myös henkilökuntaa. Tässä tapauksessa henkilökunnalle annettiin mahdollisuus haastatella Pasi Ruohosta samana päivänä kuin teatterin hallituksella oli kokous, jossa päätettiin valinnasta.   Teatterin hallituksella ei ollut aitoa tarkoitusta antaa henkilökunnalle mahdollisuutta olla vaikuttamassa. Muistutamme, että teatteri on ennen kaikkea taideinstituutio, jossa kollektiivisuus ja avoimuus ovat keskeisiä tekijöitä.  

Hämeenlinnan teatterin vaikutus ei ulotu pelkästään itse kaupunkiin vaan myös sen ympäristökuntiin työllistämisnäkökohdat huomioon ottaen. Teatterin paikallisen identiteetin turvaaminen kuuluu olennaisesti maakuntateatterin tehtäviin. Jos ja kun teatterista tehdään tuotantotalo, jossa toimivat ainoastaan ulkopuoliset vierailijat, miten turvataan ohjelmisto, joka kiinnostaa ja koskettaa hämeenlinnalaista yleisöä?

Olemme huolissamme Hämeenlinnan Teatterin tulevaisuudesta ja ammattimaisen teatterin säilymisestä Hämeenlinnassa. Muutosten tekeminen edellyttää avointa keskustelua ja sitä, että muutoksia ei tehdä hätäisesti tutkimatta eri vaihtoehtojen sekä taiteellisia että taloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia henkilöstöön ja työllisyyteen. Radikaalien muutosten tekeminen edellyttää selkeitä laskelmia perusteluineen. Meillä ei ole tiedossa, että tuotantomalliin siirtymisen kustannuksia olisi selvitetty.

Olemme huolissamme teatterin henkilökunnan hyvinvoinnista. Henkilökunnan sivuuttaminen ja salailu eivät kuulu taidelaitoksen toimintakulttuuriin. Toivomme, että teatterin tulevaisuuden jatkovalmistelu tehdään uuden muutosjohtajan lupaamalla tavalla siten, että myös henkilökunta pidetään aidosti mukana: asioista kerrotaan ja niistä keskustellaan.

 

Helsingissä 4.9.2019

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY.

 

Helena Ryti                                                                                                       Elina Kuusikko

puheenjohtaja                                                                                                   toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Helena Ryti 040-5256200