VOS-uudistus hyvä, mutta kannustimia taiteilijoiden palkkaukseen kaivataan

26.2.2020

Esittävän taiteen valtionosuusuudistusta koskeva esitys pääosin hyvä, mutta Näyttelijäliitto huolissaan näyttelijöiden vähentämisestä teattereissa – VOS-uudistuksessa olisi hyvä kannustaa teattereita palkkaamaan taiteilijoita


Näyttelijäliitto pitää tänään julkaistua työryhmän ehdotusta esittävän taiteen valtionosuusuudistukseksi pääosin hyvänä: erilliset yksikköhinnat eri taiteenaloille, Tampereen Työväen Teatterin ja Svenska Teaternin nykyisen aseman säilyttäminen ja toisaalta joustavuus ja mahdollisuus ottaa uusia toimijoita. Lisäksi on hyvä, että 2020-2023 julkisen talouden suunnitelmassa on päätetty lisätä 10 miljoonaa euroa vuoteen 2023 mennessä asteittain.

Näyttelijäliitolla on kuitenkin yksi lisähuomio: Teatterit ovat kohdistaneet viime vuosina säästöt erityisesti taiteilijoihin ja sen vuoksi Näyttelijäliitto on esittänyt vos-uudistusta pohtineille työryhmille taiteilijahenkilötyövuosikerrointa, jolla kannustettaisiin teattereita palkkaamaan nimenomaan taiteilijoita.

Vakituisten näyttelijöiden määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana romahtanut ja suunta näyttää jatkuvan. Samaan aikaan teknistä ja hallinnollista vakituista henkilökuntaa on palkattu teattereihin lisää.

Kuukausipalkkaisia näyttelijöitä ei ole kuitenkaan korvattu vierailevilla eli määräaikaisilla näyttelijöillä. Myös vierailevien näyttelijöiden määrä on laskenut vuodesta 2010 lähtien. Teatterit ovat heikentyneessä taloustilanteessa kohdistaneet säästöt erityisesti näyttelijöihin, mutta myös muihin taiteilijoihin.

Teattereissa oli vakituista henkilökuntaa marraskuussa 2019 1942 henkilöä, joista näyttelijöitä 413 eli noin viidesosa.  Vuodesta 2010 lähtien kiinnitettyjä näyttelijöitä on vähennetty lähes 80:llä, mutta muuta vakituista henkilöstöä on vähennetty yhteensä vain noin 20:lla henkilöllä.  Työnjohtajia ja mestareita on kuitenkin samaan aikaan lisätty 38:lla, tuottajia ja tuotantosihteereitä 24:lla ja johtajia 20:lla.

Teattereiden määrä ei ole muuttunut ja esitysten määrä ja ensi-iltojen määrä on pysynyt samalla tasolla vuosikymmeniä. Vähennykset tarkoittavat yksinkertaisesti sitä, että esityksissä on vähemmän esiintyviä taiteilijoita näyttämöllä.

Näyttelijäliitto toivoo, että uudistukseen lisättäisiin vielä teattereille kannustimia palkata nimenomaan taiteilijoita

Helsingissä 26.2.2020

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY.

 

Lisätiedot:

puheenjohtaja Risto Autio puh. 040 190 2286

toiminnanjohtaja Elina Kuusikko puh. 040 835 9587

Näyttelijäliiton 1350 työikäisestä jäsenestä n. 950 on freelancereita, jotka työskentelevät sekä vos-teattereissa että nk. vapaalla kentällä ja n. 410 on kiinnityksellä vos-teattereissa. Yhteensä Näyttelijäliitossa on jäseniä n. 1950.