Koululaiset ja opiskelijat ovat lisänneet teatterissakäyntiään

10.4.2012

Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry ja Tanssin Tiedotuskeskus ovat teettäneet Taloustutkimus Oy:llä Teatterissakäyntitutkimuksen tarkoituksenaan selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat kansalaisten teatterivalintoihin.

Suomen Teatterit ry on tehnyt kyseistä tutkimusta jo vuodesta 1995 lähtien. Edellisellä kerralla vuonna 2007 tutkimuksessa tutkittiin ensimmäistä kertaa myös lastenteatterissakäyntiä ja siihen liittyviä mielipiteitä. Tällä kertaa kokonaisuuteen lisättiin tanssin kenttää tutkiva osio mm. siksi, että Suomen Teatterin ry:n jäsenkenttä on viime vuosina laajentunut juuri tanssiteattereiden suuntaan. Tutkimuksen kysymyksiä myös päivitettiin niin, että kysymykset koskettavat laajemmin koko teatterikenttää ja erilaisia teatterin esitysmuotoja. Aiempien tutkimusten aineistojen vertailtavuus uusimpaan ei näistä lisäyksistä kärsi.

 

Tutkimuksen kohderyhmä oli maamme 15-79-vuotias väestö ja kenttätyö toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina helmikuussa 2012.

 

Viimeisen vuoden aikana puolet suomalaisista on käynyt vähintään kerran teatterissa, tanssiesityksessä ja/tai oopperassa. Määrä on pysynyt vuoden 2007 tasolla ja lähes kaikki esityksissä käyneet uskovat käyvänsä esityksissä myös seuraavan vuoden aikana. 45% suomalaisista ei ole käynyt esityksissä viimeisen vuoden aikana, mutta jopa 40% heistä uskoo käyvänsä tulevan vuoden aikana. Noin 6% suomalaisista ei ole koskaan käynyt teatterissa, tanssiesityksessä tai oopperassa. Luvut ovat pysyneet samassa verrattuna aiempiin vuosiin.

 

Esittäväntaiteen suurkuluttajia ovat edelleen naiset, 45-64-vuotiaat, korkeasti koulutetut ja Etelä-Suomessa asuvat suomalaiset. Eniten teatterissakäyntiään edellisestä tutkimuksesta vuodelta 2007 ovat lisänneet nuoret koululaiset ja opiskelijat, yli 10 prosenttiyksikköä.

 

Lastenteatterissa ja –esityksissä kaikista vastaajista oli viime vuonna käynyt kerran tai useammin 14%. Alle 15-vuotiaista lapsista 50% oli käynyt teatterissa tai tanssiesityksissä koulun tai vanhempiensa kanssa viimeisen vuoden aikana. Verrattuna aiempaan merkittävää on, että 3-5 kertaa esityksissä käyvien lasten määrä on kaksinkertaistunut aiemmasta 14 prosentista 28 prosenttiin! 42% prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että päiväkodeissa ja kouluissa tarjotaan lapsille esityksiä liian vähän. Selvä enemmistö (80%) vastaajista oli valmis maksamaan lapsensa teatteriin ja tanssiesitykseen vähintään kerran vuodessa ja sama määrä myös kannatti koulujen opetussuunnitelmaan kirjattavaksi lasten oikeus päästä teatteriin ja tanssiesityksiin.

 

Yleisin syy teatterissa käymättömyyteen on kiinnostuksen ja ajan puute sekä saamattomuus. Hyvä seura/porukka tai aihe saisi jonkin verran lisättyä kiinnostusta. Esitysten kalleus ei vaikuta merkittävästi käymättömyyteen. Suurin osa ei osannut nimetä konkreettisempaa syytä käymättömyyteensä. Kotitalouksien alle 15-vuotaista lapsista 1/3 ei ollut käynyt esityksissä viimeisen vuoden aikana ja 14% ei ollut käynyt koskaan lastenteatteri- tai tanssiesityksessä.

 

Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan Suomen Teatterit ry:n sivuilta http://www.suomenteatterit.fi/tutkimukset.htm

 

Lisätietoja:
Suomen Teatterit ry
Tommi Saarikivi, 09 2511 2151 tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi
Hanna-Reetta Schreck , 09 2511 2150 hanna-reetta.schreck@suomenteatterit.fi

 

Teatterikeskus ry
Maaria Kuukorento, 040 731 3655 info@teatterikeskus.fi