Näyttelijäliiton kannanotto esittävien taiteiden valtionosuusuudistukseen

3.4.2020

Lakiehdotus muuttaa nykyistä järjestelmää melko vähän. Hyvää laissa on tietty pitkäjänteisyys ja sen tavoite uusien toimijoiden nostamisesta rahoituksen piiriin. Tavoite ei kuitenkaan ole realistinen, koska nykyinen rahoitus tai edes tulossa oleva lisärahoitus ei riitä. Vuodesta 2012 lähtien leikkauksia esittävän taiteen valtionosuuksiin on tehty 20 miljoonaa ja nyt hallituskauden kehyksessä on luvassa lisärahaa 10 miljoonaa. Rahoitusta tulee lisätä merkittävästi.
 

Huomautamme kuitenkin, että

 • vos-uudistusta ja vapaan kentän rahoitusta tulee molempia viedä eteenpäin
 • koronakriisin rahoitus ei saa syödä uudistukseen varattua rahoitusta


Teatterit ovat kohdistaneet ennen koronakriisiäkin säästöt taiteilijoihin, erityisesti näyttelijöihin. Ehdotamme, että lakiin kirjataan joko taiteilijahenkilötyövuosi tai vaihtoehtoisesti henkilötyövuosimäärän jakamisessa painotetaan niitä toimintayksiköitä, jotka ovat kokoonsa nähden palkanneet tai suunnittelevat / sitoutuvat palkkaamaan eniten taiteilijoita.


Näyttelijäliitto kannattaa:
 

 • On tärkeätä, että laki korostaa esittävän taiteen monimuotoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta nimenomaan taiteellisista lähtökohdista ja valtakunnallista ja alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille.
 • Eri yksikköhintoja teatterille ja musiikille
 • Svenka Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin korotettua valtionosuusprosenttia

 

Näyttelijäliitto ehdottaa seuraavia muutoksia:

 

1. Kannustavia elementtejä taiteilijoiden palkkaamiseen

 • Ehdotamme korotettua taiteilijahenkilötyövuotta kirjattavaksi lakiin tai rahoituslakiin. Se olisi taiteellisen toiminnan laadun takeena ja sillä kannustettaisiin teattereita palkkaaman nimenomaan taiteilijoita. Nykyinen lainsäädäntö ei kannusta palkkaamaan taiteilijoita. Teatterit ovat kohdistaneet säästöt taiteilijoihin, erityisesti näyttelijöihin.
   
 • Vaihtoehtoisesti ehdotamme, että henkilötyövuosia eri toimintayksiköihin kohdistettaessa harkinnassa painotettaisiin edellisen kolmen vuoden aikana toteutuneita taiteilijahenkilötyövuosia JA lisäksi kuuden / kolmen vuoden suunnitelmassa arvioituja taiteilijahenkilötyövuosia. Ne toimintayksiköt joilla on kokoonsa nähden ollut tai jotka suunnitelmassaan sitoutuvat lisäämään taiteilijoiden määrää olisivat toimintayksiköiden välisessä arvioinnissa vahvemmassa asemassa henkilötyövuosia jaettaessa.

 

2. Toiminnan kehittämiseen liittyviä huomioita ja muutosehdotuksia

 • Mahdollisuus hakea järjestelmään ainoastaan kolmen vuoden välein saattaa estää uusien toimijoiden pääsyn valtionosuusjärjestelmän piiriin: edellyttäisi, että valtion budjettikehyksessä aina kolmen vuoden välein huomioidaan lisärahoituksen tarve juuri tiettynä vuonna. Lisäksi Taiken harkinnanvaraisen rahoituksen pitäisi pystyä ”syöttämään” hakukypsiä toimijoita juuri kolmen vuoden välein.
   
 • Henkilötyövuosimäärää vahvistettaessa tarkastellaan toimintaa edelliseltä kolmelta vuodelta, jolloin järjestelmään hakeva tai siinä vasta kolme vuotta ollut on heikommassa asemassa: miten taataan mahdollisuus kehittää ja laajentaa toimintaa?
   
 • Kolmen vuoden tai kuuden vuoden rahoitussuunnitelma: pitkäjänteisyys tuo turvaa, mutta myös kankeutta, pitäisi olla mahdollista myös laajentaa toimintaansa ja saada lisähenkilötyövuosia tai lisää korotettuja henkilötyövuosia kuuden vuoden rahoitussuunnitelman aikana, nyt ehdotuksessa ainoastaan toiminnan supistaminen
  ja henkilötyövuosien menettäminen näyttäisi olevan mahdollista.
   
 • Arviointikriteereihin tulisi lisätä myös laadullisia arviointikriteerejä mm. taiteilijoiden määrä ja sen kehitys ja työkulttuurin etiikka
   
 • Rahoituspäätösten tulee olla julkisia ja ne pitää perustella ja avata selkeästi: miten on arvioitu lakiin kirjattuja erilaisia kriteereitä eri toimintayksiköiden osalta

 
Täältä löytyy työryhmän ehdotus sekä siitä annetut lausunnot


Helsingissä 3.4.2020

Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry.

 

Lisätiedot:  
Puheenjohtaja Risto Autio 050 512 1907
Toiminnanjohtaja Elina Kuusikko 040 835 9587