Komedia teatterin esitysmuotona jatkaa voittokulkuaan

13.4.2012

 

Suomalaisia teatterissa, tanssiesityksissä ja oopperassakävijöitä kiinnostaa edelleen eniten komedia (mm. Stand up), mutta kiinnostavuus on vähän alhaisempi kuin 2000-luvulla toteutetuissa aiemmissa tutkimuksissa. Tämä käy ilmi Suomen Teatterit ry:n, Teatterikeskus ry:n ja Tanssin Tiedotuskeskus ry:n Taloustutkimus Oy:llä teettämästä tutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli selvittää mitkä tekijät vaikuttavat kansalaisten teatterivalintoihin.

 

Perinteiset teatterimuodot (musikaalit, laulunäytelmät, operetit, uudet ja vanhat kotimaiset puhenäytelmät) ovat kasvattaneet suosiotaan seuraavaksi kiinnostavimpina esitystyyppeinä. Näistä esitysmuodoista ovat erityisesti kiinnostuneita keski-ikäiset ja iäkkäämmät katsojat. Vanhasta kotimaisesta puhenäytelmästä ovat kiinnostuneita erityisesti miehet, kun taas naisten kiinnostuksen kohteena ovat yleensä laulunäytelmät, musikaalit ja operetit sekä tanssi.

 

Tutkimuksen yllättäjinä toimivat ooppera ja baletti, jotka nähdään selkeästi aiempaa kiinnostavimpina esitysmuotoina. Baletti kiehtoo erityisesti nuorinta ikäryhmää (15-24-vuotiaat), joka on myös selkeästi muita ikäryhmiä kiinnostuneempi nykytanssista.

 

Esityksen valintaan vaikuttavat erityisesti esiintyjät. Toisena tärkeänä tekijänä nähdään musiikin, tanssin, laulun tai sirkuksen yhdistyminen esitykseen. Arvostelut ovat vasta kolmanneksi tärkein tekijä. Ne jakavat kolmannen sijan yllättäin esityspaikan kanssa.

 

Vastaajilta kysyttiin myös muihin esityksiin liittyvistä asioista, mm. esitysajoista, vierailuista ja teattereiden palveluista. Esitysajoilla sekä kulkuyhteyksillä ja muilla vastaavilla esitykseen tulemiseen liittyvillä tekijöillä koettiin olevan erittäin paljon tai melko paljon merkitystä muita esityksen ulkoisia tekijöitä enemmän. Esitysajoilla oli keskimääräistä enemmän merkitystä naisille ja 25-44-vuotiaille. Esityksen parhaimpina alkamisajankohtina nähtiin klo 18 ja klo 19 sekä arkena että lauantaina. Tosin monet vastaajista toivoivat lauantaisin esitettävän myös klo 14-16 alkavia esityksiä.

 

Kiertuetoiminnan kehittämisen kannalta mielenkiintoiseksi yksityiskohdaksi tutkimuksessa muodostui se, että vastaajat katsoivat vierailuesityksillä olevan enemmän merkitystä kuin kahviopalveluilla, lapsiparkilla, esitystilan esteettömyydellä tai muulla oheistoiminnalla (esim. opastukset, luennot, näyttelyt, jne.).

 

Teatterissa, tanssiesityksessä ja oopperassa käynti hävisi ajanviettotapana koti-illalle yli puolella vastaajista. Myös muu sosiaalinen kanssakäyminen vetosi vastaajiin kilpailevana ajanviettotapana. Elokuvan suosio taidemuotona on myös selkeästi kasvanut vastaajien parissa. Sukupuolisia eroja kuitenkin löytyy: Miehiä kiinnostaa selkeästi naisia enemmän oma harrastustoiminta, urheilutapahtumat, lähipubi ja sosiaalinen media. Myös ikäryhmittäin vastaajat eroavat toisistaan. 25-44-vuotiaiden keskuudessa korostuvat myös ruoka- ja seurusteluravintolat sekä konsertit.


Teatterikatsojat saavat tietoa esityksistä edelleen parhaiten perinteisistä tietolähteistä

 

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että lehtien artikkeleiden ja uutisten, lehti-ilmoitusten sekä tuttavien ja sukulaisten suosituksien asema tiedonsaannin merkittävimpinä lähteinä on säilyttänyt asemansa uusien sähköisten tiedonsaantilähteiden kehityksestä huolimatta.

 

Lehtiartikkelien ja uutisten merkitys tiedonlähteenä on kuitenkin selkeästi laskussa. Tätä selittää internetin kasvanut käyttö. Myös teatteriarvostelujen merkitys on selkeästi vähentynyt.

 

Sähköisten tiedonlähteiden merkitys on kasvanut paljon edellisestä vastaavasta tutkimuksesta vuodelta 2007. Vastaajat käyttävät internetiä saadakseen tietoa esityksistä, mutta tutkimus ei tarkemmin paljasta mistä palveluista tai tietokohteista tietoa saadaan. Selitys voi kuitenkin löytyä lipunmyyntien verkkopalveluiden kehityksestä. Sosiaalisen median esitysten tiedonlähteenä mainitsi vain 3 % vastaajista.

 

Teattereiden omat julkaisut ja kotisivut ovat säilyttäneet asemansa kuuden merkittävimmän tiedonlähteen joukossa (kysymyksessä erotettu internetistä).

 

Vastaajilta kysyttiin myös haluaisivatko he, että tv:ssä, elokuvateattereissa tai muussa mediassa näytettäisiin enemmän teatteri-, tanssi- ja oopperaesityksiä. Lähes puolet vastaajista (49 %) vastasi kieltävästi, mutta lähes saman verran (45 %) vastasi myöntävästi. Keskimääräistä enemmän esityksiä halusivat naiset, 65-79-vuotiaat, ja Etelä-Suomessa asuvat. Kielteisesti vastanneet olivat enimmäkseen miehiä, 25-44-vuotiaita ja niitä, jotka eivät kuluneen vuoden aikana ole käyneet kertaakaan katsomassa esityksiä.

 

Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan Suomen Teatterit ry:n sivuilta
http://www.suomenteatterit.fi/tutkimukset.htm

 

Lisätietoja:
Suomen Teatterit ry
Tommi Saarikivi, 09 2511 2151 tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi
Hanna-Reetta Schreck , 09 2511 2150 hanna-reetta.schreck@suomenteatterit.fi

 

Teatterikeskus ry
Maaria Kuukorento, 040 731 3655 info@teatterikeskus.fi