Eurooppalaisen elokuvan viikot Helsingissä 26.4.-8.5.2012

19.4.2012

Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto järjestävät yhteistyössä EU-jäsenmaiden ja hakijamaiden suurlähetystöjen kanssa Eurooppalaisen elokuvan viikot Eurooppasalissa (Malminkatu 16, Kampintori).

Elokuvaviikoilla eurooppalainen elokuva esittäytyy kaikessa moninaisuudessaan. Kahdenkymmenenkuuden esitettävän elokuvan joukossa on mm. komediaa, draamaa, dokumentteja, lasten- ja nuortenelokuvia sekä animaatiota. Lataa ohjelma [406 KB]
Tietoa elokuvista: http://ec.europa.eu/finland/service/tapahtumat_fi.htm

Elokuvaviikkojen avajaisissa 26.4. klo 17.30 nähdään irlantilaisohjaaja Risteard Ó Domhnaill, joka esittelee dokumenttielokuvaansa ’The Pipe’. Suomalaisen elokuvan ’Matka Edeniin’ ohjaaja Rax Rinnekangas esittelee elokuvaansa 4.5.

Kaikki elokuvaesitykset ovat yleisölle avoimia ja maksuttomia. Elokuvat on pääosin tekstitetty englanniksi. Eurooppasalissa on paikat sadalle henkilölle. Ovet avataan puoli tuntia ennen kutakin näytöstä. Tervetuloa!

Lisätiedot: Johanna Kaprio, comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu, 09 6226 5421
ec.europa.eu/finland, www.europarl.fi
 
 
EUROPEISKA FILMVECKORNA I HELSINGFORS 26.4 – 8.5.2012
Europasalen (Malmgatan 16)

Europeiska kommissionens representation i Finland och Europaparlamentets informationskontor i Finland ordnar i samarbete med EU-ländernas och kandidatländernas ambassader de Europeiska filmveckorna i Europasalen (Malmgatan 16, skvären vid Kampen).

Under filmveckorna presenteras europeisk film i all sin mångsidighet. Bland de 26 filmer som visas återfinns bl.a. komedier, drama, dokumentärfilmer, barn- och ungdomsfilmer samt animerade filmer. Ladda ner programmet [381 KB]
Information om filmer: http://ec.europa.eu/finland/service/tapahtumat_sv.htm

Närvarande på filmveckornas invigning den 26 april kl. 17.30 är den irländske regissören Risteard Ó Domhnaill som presenterar sin dokumentärfilm The Pipe. Den finska filmen Matka Edeniin presenteras av regissören Rax Rinnekangas den 4 maj kl. 17.45.

Alla filmförevisningar är öppna för allmänheten och gratis. De flesta filmerna är försedda med engelska undertexter. Europasalen har plats för hundra personer. Dörrarna öppnas en halv timme före förevisningen. Välkommen!

Närmare uppgifter: Johanna Kaprio, comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu, 09 6226 5421
ec.europa.eu/finland, www.europarl.fi

- - -
Sari Väänänen
Toiminnanjohtaja | General Director
Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto ry SEK | The Central Organisation of Finnish Film Producers
Kaisaniemenkatu 3 B 29 | FIN-00100 Helsinki | Finland
mob +358 50 322 2373
e-mail sari.vaananen@filmikamari.fi
www.filmikamari.fi/sek

Liitteet