YLE FEM -kanavan apurahojen hakuaika alkaa

23.4.2012

Stipendier till YLE FEM:s frilansare för inspelningar i utbildningssyfte

 

Av ersättningarna för 2011 års inspelningar i undervisningssyfte delas totalt 46. 000 euro ut i stipendier till YLE FEM:s frilansare.

 

Stipendierna kan sökas av personer som har bidragit till skapandet av ett av-verk som har visats i kanalen YLE FEM år 2011. I sin anhållan ska personen specificera vilka program han eller hon har varit med om att utarbeta åt YLE FEM år 2011 samt i hur stor utsträckning och i vilken uppgift han eller hon har deltagit i arbetet. För de som är anställda vid Yleisradio och MTV3 (månadsbasis eller annan periodbasis) finns för samma ändamål KOURA-fonden, vilket innebär att denna ansökningsprocess inte angår dem.

 

Summan som utdelas utgör kanalens relativa andel av de avtalsenliga inspelningarna i undervisningssyfte. Stipendiet beviljas flera sökande och dess storlek kan variera. Man stannade för stipendieförfarandet, eftersom det skulle bli så dyrt att redovisa ersättningarna på individnivå att det inte skulle bli några ersättningar kvar att dela ut.

 

Ett stipendium kan sökas till exempel för yrkesmässig fortbildning och utveckling, utveckling av ett program eller för annat motsvarande bruk. Av ansökan bör stipendiets användningsändamål och den penningsumma som söks framgå. Stipendier beviljas inte retroaktivt och inte heller för redan pågående användningsändamål. De fritt formulerade ansökningarna bör sändas in före 31.8.2012 på adressen: Kopiosto / YLE FEM stipendier, Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors.

 

I fjol beviljades dessa stipendier för sammanlagt 40.000 euro åt 17 personer.

 

Alla sökande meddelas skriftligen huruvida de har beviljats ett stipendium eller inte hösten 2011. Stipendiemottagarna publiceras på Kopiostos webbplats och i Kopiosto Uutiset. Stipendiemottagarna förbinder sig att sända in en fritt formulerad rapport om användningen av stipendiet till Kopiosto inom ett år det beviljats. Vid underlåtelse att rapportera kan stipendiet krävas tillbaka.

 

YLE FEM -kanavan freelancereille apurahoja opetustallennuksesta

YLE FEM -kanavan freelancereille jaetaan apurahoina vuoden 2011 opetustallennuskorvauksista yhteensä 46. 000 euroa.

 

Apurahaa voivat hakea henkilöt, jotka ovat osallistuneet vuonna 2011 YLE FEM -kanavalla esitetyn av-teoksen tekemiseen. Henkilön tulee anomuksessaan eritellä, mitä ohjelmia, kuinka paljon ja missä tehtävässä hän on tehnyt YLE FEM -kanavalle vuonna 2011. Yleisradion ja MTV3:n palveluksessa kuukausi/aikapalkkaisesti työskenteleville henkilöille on vastaavaan tarkoitukseen KOURA-rahasto, joten tämä hakumenettely ei koske heitä.

 

Jaettava summa on kanavan suhteellinen osuus sopimuksen mukaisesta opetustallennuksesta. Apuraha myönnetään useammalle hakijalle ja sen suuruus voi vaihdella. Apurahamenettelyyn päädyttiin, koska korvausten tilittäminen individuaalitasolla maksaisi niin paljon, ettei korvauksia jäisi jaettavaksi.

 

Apurahaa voi anoa esimerkiksi ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja kehittämiseen sekä ohjelman kehittelyyn. Anomukseen on kirjattava apurahan käyttötarkoitus ja haettu rahasumma. Apurahaa ei voi myöntää takautuvasti tai jo käynnissä olevaan hankkeeseen. Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää 31.8.2012 mennessä osoitteeseen: Kopiosto / YLE FEM apurahat, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki.

 

Viime vuonna myönnettiin näitä apurahoja yhteensä 40.000 euroa 17 henkilölle.

 

Kaikille apurahaa hakeneille ilmoitetaan syksyllä 2011 kirjallisesti, onko apuraha myönnetty heille vai ei. Apurahan saajat julkaistaan Kopioston nettisivulla ja Kopiosto Uutisissa. Apurahan käyttö tulee raportoida vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Raportoinnin puuttuessa apuraha voidaan joutua perimään takaisin.