Teatterissa käynti lisää hyvinvointia ja elämänlaatua

24.4.2012

Yli puolet suomalaisista kokee teatterissa, tanssiesityksissä ja oopperassa käynnin lisäävän hyvinvointia ja elämänlaatua
 


Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry ja Tanssin Tiedotuskeskus ovat teettäneet  Taloustutkimus Oy:llä Teatterissakäyntitutkimuksen tarkoituksenaan selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat kansalaisten teatterivalintoihin. Tutkimuksen kohderyhmä oli maamme 15-79-vuotias väestö ja kenttätyö toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina.
 
Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että teatterissa, tanssiesityksissä ja oopperassa käynti lisäsi heidän hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan erittäin tai melko paljon. Vain 6% vastaajista katsoi, että käynnit eivät juurikaan lisänneet hyvinvointia ja elämänlaatua. Eniten hyvinvointia ja elämänlaatua esittävästä taiteesta katsoivat saavansa mm. naiset, 45-79-vuotiaat, eteläsuomalaiset, lukion suorittaneet, korkeammin koulutetut ja toimihenkilöt.
 
Myös opiskelijat ja koululaiset kokivat teatterissa ja tanssiesityksissä käynnin lisäävän heidän hyvinvointiaan. Tämä tukee voimakkaasti teatterikentän näkemystä siitä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla pitäisi olla oikeus päästä elävän esittävän taiteen pariin. Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry ja Tanssin Tiedotuskeskus tukevat voimakkaasti teatteri- ja tanssiesitysten lisäämistä koulujen opetusohjelmaan, jolloin lasten ja nuorten teatteriin ja tanssiesityksiin pääsy ei olisi ainoastaan valveutuneen opettajan tai vanhemman varassa, vaan kaikki suomalaiset koululaiset pääsisivät vähintään muutaman kerran koulu-urallaan saamaan tärkeitä kokemuksia ja elämyksiä esittävän taiteen parista.
 
Vajaa puolet suomalaisista kannattaa esittävän taiteen yhteiskunnallisen tuen säilyttämistä ennallaan, jolloin lippujen hinnat pysyvät ennallaan. Vajaa neljännes kannattaa tuen nostoa. Kohtuulliseksi teatteri- ja tanssiesityksen lipun hinnaksi määrittyi tutkimuksessa 22 euroa ja oopperaesityksen 31 euroa.
 
Suomalaisen teatterin tason vastaajat määrittivät asteikolla 4-10 numeron 8 arvoiseksi.
 
Suomen Teatterit ry on tehnyt tutkimusta vuodesta 1995 lähtien. Edellisellä kerralla vuonna 2007 tutkimuksessa tutkittiin ensimmäistä kertaa myös lastenteatterissakäyntiä ja siihen liittyviä mielipiteitä. Tällä kertaa kokonaisuuteen lisättiin tanssin kenttää tutkiva osio mm. siksi, että Suomen Teatterin ry:n jäsenkenttä on viime vuosina laajentunut juuri tanssiteattereiden suuntaan. Aiempien tutkimusten aineistojen vertailtavuus uusimpaan on säilytetty.
 
Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan Suomen Teatterit ry:n sivuilta http://www.suomenteatterit.fi/tutkimukset.htm
 
Lisätietoja:
Suomen Teatterit ry
Tommi Saarikivi, 09 2511 2151 tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi
Hanna-Reetta Schreck , 09 2511 2150 hanna-reetta.schreck@suomenteatterit.fi
 
Teatterikeskus ry
Maaria Kuukorento, 040 731 3655 info@teatterikeskus.fi