Näyttelijäliitto huolissaan Kouvolan teatterin leikkauksista

28.8.2020

Kouvolan Teatteri www.kouvolanteatteri.fi

Kouvolassa ollaan pohtimassa leikkauksia kulttuurin rahoitukseen. Näyttelijäliitto vetoaa Kouvolan kaupungin päättäjiin teatterin ja alueen kulttuurielämän puolesta.


Muistuttaisimme, että keskustelussa teatterin tukemisesta ei tule asettaa ammattiteatteria ja harrastajakenttää vastakkain. Niillä on yhteisistä ja tärkeistä rajapinnoista huolimatta erilaisia päämääriä.

Kouvolan teatteri on työnantaja yli 40:lle teatterialan ammattityöntekijälle ja se tarjoaa ammattimaisesti tuotettua teatteria. Harrastajakenttä taas tarjoaa harrastustoimintaa alueen asukkaille. Ne eivät kilpaile keskenään, vaan täydentävät toisiaan. Perinteisen esitystoiminnan lisäksi Kouvolan teatteri on aktiivisesti luonut uusia yhteistyömalleja alueellaan: yleisötyötä, nuortenryhmä, kerhotoimintaa, kulissikierroksia, teosesittelyitä, vanhainkotivierailuja, kouluyhteistyötä alakouluista korkeakouluihin, yhteisöllisiä tapahtumia jne. Teatteri on aiemmista tehdyistä rahoitusleikkauksista huolimatta laajentanut toiminta-aluetta, sillä se haluaa luoda rikasta ja hyvinvoivaa elämää Kouvolaan.

Jos leikkauksia tehdään, on syytä ymmärtää koko teatterin rahoituksen rakenne. Budjetoidut omat tuotot teatterilla ovat n. 790 000 €, kaupungilta se saa tukea yhteensä 1 370 000 €, ja valtiolta 1 034 000 €.  Valtion tuki perustuu henkilötyövuosiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen menetetty henkilötyövuosi merkitsee myös valtionosuuden pienenemistä. Nyt ehdotettu leikkaus 136 000 € teatterin tukeen tarkoittaa käytännössä sitä, että teatterista joudutaan leikkaamaan n. 3 työpaikkaa ja se taas johtaisi valtion tuen merkittävään pienenemiseen. Leikkaukset johtavat helposti negatiiviseen rahoituskierteeseen.

”Euro kulttuuriin maksaa itsensä kaksinkertaisesti takaisin”. Kaupunki saa 1 370 000 € tuellansa kaiken takaisin, ja enemmänkin. Kaupungin näkökulmasta, se saa valtiolta 1 034 000 € ilmaista rahaa. Sen lisäksi kaupungin tuesta teatteri maksaa vuokrana suoraan 280 000 € takaisin ja ostaa tytäryhtiöiltä n. 40 000 € vuodessa. Työnantajana teatteri maksaa sivukuluineen 2,2 miljoonaa euroa palkkaa, joista efektiivisesti kaupunki saa n. 220 000 € kunnallisverona. Näiden vähennysten jälkeen Kouvolan teatteri maksaa kaupungille enää 830 000 €.

Mitä sillä summalla saa vastineeksi? Sillä saa ostovoimaa alueelle 1,1 miljoonaa (työntekijöiden nettopalkat), teatterin ostoja Kouvolan alueella 200–250 000 € ja teatterikävijöiden ostoja (ravintola- ja majoituspalvelut yms.) alueelle n. 750 000 € vuodessa. Eli alle miljoonalla kaupunki saa alueelle rahavirtaa yli kahdella miljoonalla, myös ulkopaikkakuntalaista.

Päätökset eivät ole helppoja. Olemme oikein hyvin tietoisia kaupungin tilanteesta. Toivomme päättäjien ja alueen asukkaiden ymmärtävän, että kulttuurista leikattavien todellisten summien olevan paljon isompia kuin mitä päätöslauselmassa lukee. Talouden lisäksi leikkausten vaikutukset asukkaiden hyvinvointiin, kulttuurin saavutettavuuteen ja alueen vetovoimaan kannattaa ottaa huomioon.

Helsingissä 28.8.2020
Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry.

Risto Autio, puheenjohtaja
Elina Kuusikko, toiminnanjohtaja
Panu Poutanen, Kouvolan teatterin näyttelijä ja Näyttelijäliiton hallituksen jäsen