Näyttelijäliitto vaatii työttömyysturvan koronapoikkeussäännöksiä takaisin

1.2.2021

Ansiopäivärahan enimmäisaika ei saisi kulua: työnteko on edelleen estynyt koronarajoituksista johtuen. Lisäksi työssäoloehtoa on mahdotonta kerätä, koska ei voi tehdä töitä.

Valtioneuvostolle
Työministeri Tuula Haatainen
Sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekonen
Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Eduskuntaryhmille
Sivistysvaliokunnan jäsenille
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille
Medialle

Näyttelijäliitto vaatii työttömyysturvan koronapoikkeussäännöksiä takaisin

 • ansiopäivärahan enimmäisaika ei saisi kulua, koska työnteko on edelleen estynyt koronarajoituksista johtuen
 • työssäoloehtoa on mahdotonta kerätä, koska ei voi tehdä töitä

Koronarajoituksista johtuen freelancenäyttelijät ovat menettäneet suurimman osan töistään ja tuloistaan viime maaliskuusta lähtien. Tilanne jatkuu yhtä synkkänä edelleen. Rajoitukset jatkuvat. Ja vaikka rajoituksia höllennettäisiin myöhemmin vuoden aikana, niin freelancenäyttelijöiden työmahdollisuuksien arvioidaan pysyvän huonoina vielä ainakin vuoteen 2022 saakka.

Suurin osa on paikannut toimeentuloaan ansiosidonnaisella työttömyysturvalla. Erilaisia korona-apurahoja näyttelijät ovat saaneet melko vähän, koska heillä ei ole mahdollisuutta tehdä työtään, harjoitella eikä esittää. Teattereille kohdistetuista koronatuista huolimatta freelancenäyttelijät ovat menettäneet tulonsa: heille maksetaan palkkaa vain, kun esitetään tai harjoitellaan – ja koska työt ovat estyneet, teattereissa vierailusopimuksilla olevat freelancenäyttelijät eivät ole saaneet rajoitusten ajalta palkkaa.

Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulunut viime syksyn aikana. Työssäoloehdon pystyi keräämään 26 viikon sijasta 13 viikossa. Poikkeuslainsäädäntö päättyi 31.12.2020. Yleisötilaisuuksia koskevista rajoituksista johtuen näyttelijöiden tilanne on aivan yhtä synkkä kuin viime syksynä – ellei jopa synkempi. Töitä ei voi tehdä ja ansiosidonnaisen päivät kuluvat eikä työssäoloehtoa pysty keräämään. Vaadimme, että ansiosidonnaista koskeva poikkeuslainsäädäntö saatetaan uudelleen voimaan ainakin tämän vuoden loppuun saakka. 

Freelancereiden kokemukset ovat surullista ja hurjaa luettavaa

Näyttelijäliitto selvitti freelancernäyttelijöiden tilannetta ja selvityksessämme nousi esille mm. seuraavia kommentteja 

 • pelottavaa, erityisesti nuorten vasta alalle tulleiden mielestä

 • lohdutonta – koko perheen tulot menneet

 • olemme ottaneet lapset pois päivähoidosta, kaikesta muusta on jo säästetty

 • itsetunto kovilla

 • apurahojen kohdentaminen epäoikeudenmukaista – koska ei voi esittää, ei voi saada apurahoj

 • täysin mahdotonta myydä apurahalla tuotettuja juttuja

 • yksittäiset apurahat eivät korvaa kuukausien tulonmenetyksiä

 • freelancereille tarjotut palkatkin nyt tarjottavista töistä pudonneet kymmenillä prosenteilla koronaa edeltävältä ajalta

 • tulonmenetykset jatkuvat vuosia, epävarmuus tulevaisuudesta

Lisäksi moni miettii alan vaihtoa, koska näkee, että tilanne tulee jatkumaan vaikeana koronan jälkeenkin, koska kaikki säästävät.

Helsingissä 1.2.2021

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY

Näyttelijäliitto edustaa kattavasti ammattinäyttelijöitä. Jäseniä on 1970. Näyttelijäliiton n. 1350 työikäisestä jäsenestä suurin osa eli n. 950 on freelancereita, jotka keräävät toimeentulonsa lyhyistä työsuhteista. Työsuhteet ovat muutaman tunnin tai päivän/viikon pituisia keikkoja tai muutaman kuukauden kestäviä teatterivierailuja.

Lisätiedot:

Risto Autio 040 190 2286
Elina Kuusikko 040 835 9587