Taiteilijat huolissaan Taike-uudistuksesta

1.10.2012

Miten käy suomalaisen taiteen ja taiteilijan?


Laki valtion Taiteen edistämiskeskuksesta on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Olemme huolissamme siitä, että laista tulee taiteen autonomiaa kaventava ja että suomalaisen taiteen tekemisen edellytykset heikkenevät.
 
Vaadimme, että taiteen edistämiskeskuksen toimialaksi määritellään nimen mukaisesti taiteen edistäminen. Taide on kulttuuria, kaikki kulttuuri ei kuitenkaan ole taidetta. Taiteen edistämiskeskuksen tehtävä on turvata taiteellinen työ ja ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytykset Suomessa. Keskuksen tehtävä ei voi olla yleisen kulttuuri- ja harrastustoiminnan tukeminen. Se kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle.
 
Suomen perustuslaissa turvataan taiteen vapaus. Tällä lakiesityksellä tätä vapautta ollaan heikentämässä. Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että lailla pyritään avoimeen päätöksentekoon ja taiteen autonomian lisäämiseen. Lopputulos nykyisen esityksen toteutuessa on kuitenkin valitettavasti päinvastainen. Taiteen tukemiseen liittyvät rahoituspäätökset siirtyvät liian suuressa määrin taiteilijoilta virkamiehille ja keskittyvät muutamille henkilöille. Vertaisarviointi menettää merkitystään ja heikkenee.
 
Tähän asti lakiesitys on ollut vajaa ja asetusteksti puuttunut. Ilman asetustekstiä on ollut mahdoton muodostaa kokonaiskuvaa lakiesityksen vaikutuksista. Näköpiirissä on merkittävä taiteen valtionrahoituksen väheneminen, mutta vaikutuksia on lähes mahdotonta arvioida ja ennakoida.
 
Toivomme, että lakiesitys siirretään takaisin valmisteluun, jos asiasta päätettäessä ei kaikkia uudistuksen kannalta keskeisiä seikkoja saada kirjattua lakiin eikä asiasta säädettävistä asetuksista ole
saatavilla tietoa. Toivomme, että asia arvioidaan uudestaan sitten, kun esitys taidehallinnon uudistamisesta on kokonaisuudessaan valmis.
 
Finlands svenska författareförening
Suomen Kirjailijaliitto
Suomen Muusikkojen Liitto
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare
Suomen Näyttelijäliitto
Suomen Säveltäjät
Suomen Taitelijaseura
Suomen Teatterit          
Taidemaalariliitto
Teatterikeskus
Teatteri- ja Mediatyöntekijät Teme
Työväen Näyttämöiden Liitto TNL

På svenska

Taiteilijat pelkäävät itsenäisyytensä puolesta (Yle, kulttuuriuutiset)