Näyttelijäliiton 100-vuotisjuhlavuosi on alkanut

30.1.2013

Hyvää juhlavuotta kaikille!

Juhlavuoden suojelijana toimii Presidentti Tarja Halonen

 

Perustavassa kokouksessa 27.5.1913, oli esillä mm. näyttelijöiden edustus teattereiden hallituksessa, minimipalkka ja välikirjojen ts. henkilökohtaisten työsopimusten rakenteen yhtenäistäminen. 

Nämä, kuten monet muutkin Liiton historian aikana esiin nostetut ongelmat, ovat yhä työtä ja taistelua vaativia kysymyksiä. Liiton historiasta löytyy paljon tuttuja ja useasti esiin nousseita asioita, mutta viime vuosikymmenet ja erityisesti viime vuodet ovat tuoneet myös aivan uudenlaisia haasteita. 

Sääntöihimme kirjattu Liiton tarkoitus on kuitenkin yhä tätä päivää. Merkittävää siinä on toiminnan kaksijakoisuus; ammattiliittona ja taiteilijajärjestönä. Nämä kaksi toiminnan suuntaa eivät ole aina keskenään ristiriidattomia, mutta etenkin pitemmän aikavälin tarkastelussa näyttäytyy selvänä, että näyttelijöiden edunvalvonta on luomassa parempia edellytyksiä myös taiteelliselle toiminnalle. 

Tänä päivänä toimintakenttämme on myös merkittävästi laajentunut mm. elokuva- ja tv-alan, tekijänoikeuksien ja soveltavan näyttelijäntyön osalta.                             

Alkujaan Liitto rakentui näyttelijöistä, jotka työskentelivät ympäri Suomea muotoutuvissa ammattiteattereissa. Aloitteleva elokuva ei kuulunut moneen vuoteen suoranaisesti liiton toiminnan piiriin, vaikkakin alkuaikojen liittoaktiiveista löytyy useita suomalaisen elokuvan pioneereja.

Pitkään jäsenten elämän suurena epävarmuustekijänä oli joka vuosi ja myöhemmin joka toinen vuosi katkolle tulleen välikirjan uusiminen tai uusimatta jättäminen. 

Nyt suurimmalle osalle työiässä olevista jäsenistä pätkätyöt ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Vuoden ansiot saattavat kertyä useasta kymmenestä erilaisesta työstä, joista osa saattaa poiketa paljonkin perinteisestä näyttelijäntyöstä. 

Liiton toimintakenttä laajenee kaiken aikaa ja vaatii jatkuvaa toiminnan päivitystä.  Joltain osin on jopa yritettävä varautua sellaiseen, mikä ei ole vielä edes ennakoitavissa. 

Tänä vuonna juhlitaan ja etsitään suuntaa seuraavalle vuosisadalle. 

Paljon onnea meille kaikille!

Teatterimuseon tammikuun Valokiilassa -tiedotteessa muistellaan liiton perustamista.

MIKKO

mikko.hanninen@nayttelijaliitto.fi
 

LUE LISÄÄ...