Teatterityöehtosopimuksen palkankorotukset 1.4.2013 alkaen

22.3.2013

Näyttelijöiden Teatterityöehtosopimuksen palkat nousevat 1.4.2013 lukien

Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksen palkkoihin tulee 1.4.2013 lukien 2,22 %:n korotus. 

Korotus koskee vähimmäispalkkoja ja jo sovittuja palkkoja.