Taideneuvosto nimesi valtion taidetoimikunnat kaksivuotiskaudeksi

26.4.2013

Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvosto asetti kymmenen valtion taidetoimikuntaa ja yhden jaoston kaksivuotiselle (2013 - 2014) toimikaudelle. Uuden lain mukaan taideneuvosto päättää valtion taidetoimikuntien toimialoista, nimistä ja määrästä sekä nimeää toimikuntien puheenjohtajan ja muut jäsenet. Se voi myös tarvittaessa asettaa valmistelevia jaostoja.

Taiteen edistämiskeskuksen tiedote 25.4. kokonaisuudessaan ja toimikuntien jäsenet.


Näyttelijäliiton esittämät ehdokkaat tulivat valituiksi. Näyttämötaidetoimikuntaan nimettin näyttelijä Tanjalotta Räikkä ja Elokuvataidetoimikuntaan elokuvaohjaaja, näyttelijä Heikki Kujanpää.