Juhlaliittokokouksen julkilausuma

30.5.2013

Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry. juhlii tänään 100-vuotista taivaltaan ja näyttelijöiden työtä.

Näyttelijät kertovat ja tulkitsevat tarinoita – itkettävät, naurattavat, viihdyttävät ja lohduttavat. Jokaisella sukupolvella on omat tarinansa ja jokaisella omat suosikkinäyttelijänsä.

Näyttelijäliitto on 100 vuoden ajan toiminut näyttelijöiden etujen valvojana ja edistänyt suomalaista teatteria ja elokuvaa.


Liittokokous on päättänyt seuraavasta julkilausumasta:


1. Taiteen vapaus ja moninaisuus tulee säilyttää

Taidetta ei saa alistaa vallalla olevien poliittisten näkökantojen tai markkinavoimien ehdoilla toimivaksi. Taiteella pitää olla mahdollisuus aina etsiä uusia muotoja ja moniäänisyyttä, johon mahdolliset soraäänetkin tuovat oman rikkautensa. Luova työ on ennalta määrittelemätöntä ja sen toteutuminen edellyttää ajattelun ja taiteen vapautta.


2. Suomalainen identiteetti syntyy kotimaisella kulttuurilla – riittävät resurssit ammattimaiseen ja laadukkaaseen tekemiseen taattava kaikkina aikoina

Suomessa käydään vuosittain teatterissa yli kolme miljoonaa kertaa. Kotimaista elokuvaa käytiin vuonna 2012 katsomassa liki 2,4 miljoonaa kertaa. Kotimaiset tv-sarjat ja tv-viihde keräävät illasta toiseen satoja tuhansia katsojia ja jopa miljoonayleisön.

Yleisö ansaitsee kotimaisia, kansainvälisesti vertailukelpoisilla resursseilla tehtyjä esityksiä, teoksia, tarinoita, ajankuvaa, viihdettä ja kokemuksia.

Suomalaista identiteettiä ei saa ulkoistaa.


3. Luovuus ja luovuuden hedelmät tulee säilyttää Suomessa

Ilman luovia tekijöitä ei synny sisältöjä.

Tekijöille kuuluu toimeentulo ammattimaisesta sisältöjen tekemisestä. Tekijöiden oikeus kohtuulliseen korvaukseen teosten käytöstä on turvattava tekijänoikeuslailla ja näyttelijöiden tekijänoikeudet tulee saattaa vastaamaan muiden tekijöiden oikeuksia.
 

- - - - -


RESOLUTION VID SKÅDESPELARFÖRBUNDETS 100-ÅRSJUBILEUMS FÖRBUNDSMÖTE


Suomen Näyttelijäliitto-Finlands Skådespelarförbund rf. firar i dag sin 100-åriga existens och skådespelarnas arbete.

Skådespelarna berättar och tolkar historier som ger publiken skratt och tårar, underhållning och tröst. Varje generation har sina egna berättelser och alla har sina egna favoritskådespelare.

Skådespelarförbundet har under hundra års tid fungerat som bevakare av skådespelarnas  intressen och främjat finländsk teater och film.


Förbundsmötet har beslutat publicera följande resolution:


1. Konstens frihet och mångfald måste bevaras

Konsten får inte undertryckas av rådande politiska åskådningar eller marknadskrafternas villkor. Konsten bör ha möjlighet att alltid söka nya former och en mångstämmighet där också dissonanserna bidrar med sin rikedom. Skapande arbete kan inte fastställas i förväg och för att det ska kunna förverkligas förutsätts en tankens och konstens frihet.

2. Den finländska identiteten uppstår genom inhemsk kultur - under alla tider måste tillräckliga resurser för professionellt och högklassigt utförande garanteras

I Finland går man mer än tre miljoner gånger på teater. År 2012 sågs inhemska filmer nästan 2,4 miljoner gånger. De inhemska tv-serierna och tv-underhållningen samlar kväll efter kväll hundratusentals åskådare och t.o.m. en miljonpublik.

Publiken förtjänar inhemska föreställningar, verk, berättelser, tidsbilder, underhållning och upplevelser, som görs med internationellt jämförbara resurser.

Man får inte utlokalisera den finländska identiteten


3. Kreativitet och frukterna av skapande arbete måste bevaras i Finland

Utan kreativa utövare uppstår inget innehåll.

Utkomsten för professionellt utfört innehåll tillhör utövarna. Utövarnas rätt till rimlig ersättning för utnyttjandet av deras verk måste tryggas i upphovsrättslagen och skådespelarnas upphovsrättigheter måste fås att motsvara andra konstnärers upphovsrättigheter.