Lausunto Metropolian teatteri-ilmaisun ohjaajakoulutuksen puolesta

20.6.2013

Lausunto / avoin kirje Metropolia Ammattikorkeakoululle, opetusministerille, kulttuuriministerille ja opetushallitukselle Metropolian lakkautusuhan alla olevasta teatteri-ilmaisun ohjaajakoulutuksesta.

ASIA:                 
Teatteri-ilmaisun ohjaajien koulutuksen lakkauttaminen Metropolian ammattikorkeakoulussa

Teatterin keinojen käyttäminen lisääntyy valtavasti monilla aloilla, esimerkiksi työelämän kehittämisessä, lapsi-, vanhus- ja sosiaalityössä, terveydenhoidon saralla, lähiötyössä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Soveltavan teatterin koulutus on tarpeen ja olemme huolestuneita tämän hetkisestä koulutuksen tilanteesta. Millään taholla ei tunnu olevan kokonaisnäkemystä ja kokonaisvastuuta teatterilähtöisten menetelmien koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Koko koulutuslinjan lakkauttaminen Metropolian ammattikorkeakoulussa heikentää alan kasvumahdollisuuksia sekä jo valmistuneiden osalta ammatin ja työmarkkinoiden kehittymistä. Pidämme kuitenkin ymmärrettävänä, että koulutusmäärät pyritään suhteuttamaan työmarkkinoihin.

On tärkeää, että teatterilähtöisiä menetelmiä kehitetään järjestelmällisesti ja jatkuvaluonteisesti valtionrahoitteisessa instituutiossa, esimerkiksi oppilaitoksessa, ettei kehittäminen jää ainoastaan alalla toimivien varaan.

Lisäksi olisi välttämätöntä saada teatterilähtöisten menetelmien käyttöä koskevaa täydennyskoulutusta niille ammattitaiteilijoille, jotka jo toimivat alalla ja toisaalta niille, joilla löytyy kiinnostusta ja halua laajentaa toimintakenttäänsä teatterilähtöisten menetelmien käyttöön.
 

Helsingissä 18.6.2013

SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO – FINLANDS SKÅDESPELARFÖRBUND RY.

Mikko Hänninen  
puheenjohtaja                                                                                                                        

Elina Mäntylä
toiminnanjohtaja