Teatterityöehtosopimuksen palkankorotukset 1.8.2013

12.8.2013

Vierailusopimusten henkilökohtaisiin palkkoihin tuli 1.8.2013 lukien 0,5 % korotus.

Korotus koskee vähimmäispalkkoja ja jo sovittuja palkkoja. 

Kiinnitettyjen esityslisiä korotetaan 1.8.2013 lukien 0,5%, jolloin esityslisiin varattava määrä on yhteensä 4,1%.
 

Vierailusopimusten vähimmäispalkat