Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2010

10.1.2010

Kustannuspäätöksellä vahvistetaan päivärahojen, kilometrikorvausten ja muiden korvausten määrät, jotka työnantaja voi korvata työntekijälle verovapaasti päätöksessä määriteltyjen edellytysten täyttyessä.

Työnantajan tosiasiallisesti maksamat määrät sen sijaan määräytyvät muun muassa työ- ja virkaehtosopimusten perusteella. Verohallituksen päätöksen määrät ja edellytykset voivat erota työehtosopimusten määristä ja edellytyksistä. Kustannuspäätöksessä ei ole esimerkiksi valtion matkustussäännön mukaista kilometrikorvauksen alenemaa tietyn kilometrimäärän täytyttyä.

Päivärahat

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaikaPäivärahan enimmäismäärä
euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha)16,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha)36,00
kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden
 
- vähintään 2 tunnilla16,00
- yli 6 tunnilla36,00

Matkakorvaukset

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

KulkuneuvoKorvauksen enimmäismäärä
auto45 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
- 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
- 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
- 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
- 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
- 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene, enintään 50 hv73 senttiä kilometriltä
moottorivene, yli 50 hv108 senttiä kilometriltä
moottorikelkka105 senttiä kilometriltä
mönkijä99 senttiä kilometriltä
moottoripyörä33 senttiä kilometriltä
mopo17 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo10 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.