Neuvottelut Suomen Teatterit ry:n kanssa eivät johtaneet sopimukseen

30.10.2013

Näyttelijäliiton neuvottelut Suomen Teatterit ry:n eli Stefin kanssa eivät johtaneet sopimukseen.

Stefin ehdoton vaatimus oli kuukausipalkkaisia vierailijoita koskevan kokeilutyöehtosopimuksen eli  liitteen 2 säilyttäminen Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksessa.

Näyttelijäliitto ei voinut suostua siihen.

Näyttelijäliitto on jo kesällä 2012 ilmoittanut, että kuukausipalkkaisia vierailijoita kokeilusopimus päättyy 28.2.2014.

Kevään 2012 aikana kävi ilmi, että kuukausipalkkaista vierailijaa koskeva kokeilusopimus on johtanut lainrikkomuksiin ja epäselvyyksiin, erityisesti Svenska Teaternissa, mutta myös muissa teattereissa. Lainrikkomukset koskevat työaikalakia, vuosilomalakia sekä työsopimuslakia.

Näyttelijäliitto ja Stefi eivät ole samaa mieltä siitä, että miltä osin sopimukseen sovelletaan lakia ja miltä osin työehtosopimusta. Yhteisymmärrystä ei ole siitäkään, että mikäli sovellettaisiin työehtosopimusta, niin miten sitä sovellettaisiin.

Stefin kanta neuvotteluissa oli, että sopimus jatkuisi siten, että kokeilusopimuksen tulkinta selvitettäisiin työtuomioistuimessa.

Näyttelijäliiton kanta on, että juridisesti näin epäselvässä tilanteessa ei mitenkään voida jatkaa kokeilua. Kokeilu pitää voida lopettaa.

Näyttelijäliitto olisi ollut valmis kirjaamaan siirtymäsäännöksen, jonka mukaan niissä teattereissa/tuotannoissa, joissa kuukausipalkkainen sopimus on tehty ja työskentely aloitettu ennen 28.2.2014 olisi voitu jatkaa kuukausipalkkaisen sopimuksen soveltamista kevään ajan. Tämäkään ei riittänyt Stefille.

Nykyinen Näyttelijäliiton ja Stefin työehtosopimus on voimassa 28.2.2014 asti. Neuvotteluiden jatkumisesta ei olla vielä sovittu.

Muistutus:
Kuukausipalkkaisia vierailijasopimuksia ei voi tehdä ajalle 28.2.2014 jälkeen. Näyttelijäliiton ehdoton vaatimus on saada sopimus poistettua työehtosopimuksesta.