Tekijänoikeussopimusten kohtuullisuus on luovuuden kilpailuetu

14.11.2013

Tekijäfoorumi muistuttaa: Tekijänoikeussopimusten kohtuullisuus on suomalaisen luovuuden kilpailuetu

Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki otti Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä tekijänoikeusfoorumissa 28. lokakuuta vahvasti kantaa hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan ”tekijänoikeuslailla säädetään nykyistä tarkemmin tekijänoikeuksien siirtämisen edellytyksenä olevista kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta”. Samalla hän pani pisteen spekuloinnille kirjauksen merkityksestä.


Ministeri Arhinmäen mukaan ”yhä useammin yksittäisten luovien tekijöiden tekemät oikeuksia koskevat sopimukset ovat kaikkea muuta kuin kohtuullisia – sekä ehtojen että korvausten osalta”. Hän totesi myös, että ”kohtuuttomasta sopimuksesta tekijä voi periaatteessa kieltäytyä, mutta tämä on käytännössä luovien alojen tekijöille vaikeaa, koska se merkitsee useimmiten myös työtilaisuuden menettämistä. Tämä on nykyinen tekijänoikeuslainsäädännön ongelma ja siksi sitä pitää muuttaa.” Ministeri Arhinmäen toimeksiannon mukaan nyt selvitetään vaihtoehdot tarvittavan sääntelyn toteuttamiseksi, ja ryhdytään tarvittaviin lainsäädäntötoimiin tavoitteena antaa lakiesitys kevättalvella 2014.


Tekijäfoorumi, johon kuuluu yhteensä noin 50.000 tekijää ja taiteilijaa edustavaa liittoa ja järjestöä, on jo pitkään vaatinut tekijänoikeuslakiin hallitusohjelman mukaisia muutoksia, jotka varmistaisivat tekijänoikeusluovutusten kohtuulliset ehdot. Samankaltainen vaatimus sisältyy myös tekijänoikeuslain muuttamiseen tähtäävään kansalaisaloitteeseen, joka sisältää kuitenkin myös useita tekijöille välittömästi vahingollisia muutosehdotuksia. Ministeri Arhinmäen selkeästi sopimusten kohtuullisuuteen ja tekijöiden aseman parantamiseen keskittyvä linjaus onkin otettu ilolla vastaan Tekijäfoorumin jäsenjärjestöissä.


Jo vuosia on puhuttu luovista aloista Suomen tulevaisuuden toivona. Monien perinteisten tuotantoalojen viimeaikainen alamäki edellyttää nyt sitä, että juhlapuheista tehdään totta. Lainsäätäjän pitää kaikin keinoin varmistaa, että luovien ihmisten paras mahdollinen panos saadaan käyttöön aloille, joiden varassa Suomen tulevaisuus yhä enemmän lepää.


Epäterveet sopimuskäytännöt jarruttavat ammatillista suuntautumista luoville aloille. Arvoketju ei tuota parasta mahdollista tulosta, jos se ei hyödytä tasapainoisesti kaikkia osallisia. Hyvin toimiva ja sujuva luovan alan sopimuskulttuuri on sen sijaan kilpailuetu Suomelle. Nyt kannattaa katsoa eteenpäin ja varmistaa, että lainsäädäntömme takaa kohtuulliset sopimusehdot paremmin kuin kilpailijamaissa.


Tekijäfoorumi on 28 suoraan tekijää ja taiteilijaa edustavan ammatti- ja muun järjestön yhteenliittymä.


Lisätietoja:

 

Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry
Tiia-Lotta Lehterä p. 044-207 3171

Kuvittajat ry
Jyrki Vainio p. 040-520 1921

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry
Mirkka Kivilehto p. 09-2511 2148

Suomen Kirjailijaliitto
Sonia Meltti p. 09-4257 9224

Suomen Muusikkojen Liitto ry
Ahti Vänttinen. 050-569 5585


Tekijäfoorumin jäsenjärjestöt:

Animaatioklinikka - Suomen Animaationtekijät ry
Finlands svenska författareförening rf
Finlands Svenska Skådespelarförbund rf
Freelance Ohjelmatyöntekijät FOT ry
Grafia ry
Kuvittajat ry
Radio- ja televisiotoimittajien liitto – Radio- och televisionsredaktörernas förbund ry
Sarjakuvantekijät ry
Suomen arvostelijain liitto ry
Suomen Elokuvaajien Yhdistys F.S.C. ry
Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund ry
Suomen Kirjailijaliitto ry
Suomen Kääntäjien ja Tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Suomen Nuorisokirjailijat ry
Suomen Näytelmäkirjailijaliitto – Finlands Dramatikerförbund ry
Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund ry
Suomen radio- ja tv-selostajat – Finlands radio- och tv-reportrar ry
Suomen Säveltäjät ry
Suomen Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Finland ry
-  Muu ry
-  Suomen Kuvanveistäjäliitto
-  Suomen kuvataidejärjestöjen liitto
-  Suomen Taidegraafikot
-  Taidemaalariliitto ry
- Valokuvataiteilijoiden liitto

Suomen tiedetoimittajain liitto ry
Suomen tietokirjailijat ry
Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry
Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry
- Lavastus- ja puusuunnittelijat LP
- Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET
- Suomen tanssi- ja sirkustaitelijat STST
- Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD
- Suomen Valo- ja äänisuunnittelijoiden Liitto SVÄL
- Teatterialan Ammattilaiset TAM
- Television Tuotantotyöntekijät TVTT