Näyttelijöiden Teatterityöehtosopimus katkolla – neuvottelut umpikujassa

27.2.2014

Näyttelijäliiton hallitusta on tarkoituksella johdettu neuvotteluissa työnantajaliiton toimesta harhaan.

Näyttelijäliiton keskeisenä tavoitteena on ollut päästä eroon kokeiluksi sovitusta kuukausipalkkaista vierailijaa koskevasta mallista, joka on johtanut merkittäviin juridisiin ongelmiin ja vierailijapalkkojen alenemiseen. Työnantaja on vaatinut, että kuukausipalkkaista vierailijaa koskeva säätely on oltava sopimuksessa mukana.

Näyttelijäliitto toi tiistaina neuvotteluihin työnantajan viimeviikkoisen tarjouksen pohjalta laaditun kompromissiehdotuksen, joka vastaa kaikkiin työnantajan esittämiin tarpeisiin kk-palkkaisen vierailijasopimuksen osalta, mutta estää vierailijapalkkojen ylenmääräisen polkemisen.

Sopimus päättyy huomenna. Työnantajapuoli teki tänään ehdotuksen, joka oli huonompi kuin yksikään heidän aiemmista ehdotuksistaan eikä ollut asiallinen vastaus liiton ehdotukseen. Ehdotus oli jopa huonompi kuin huonoinkaan kk-palkkaisen kokeilun soveltamistapa on ollut.

Näyttelijäliitto odottaa työnantajalta asiallista ehdotusta jatkoneuvotteluja varten.

Jäsenet: seuratkaa tiedotusta!
 SKÅDESPELARNAS TEATERKOLLEKTIVAVTAL STÅR PÅ SPEL - FÖRHANDLINGARNA HAR GÅTT I BAKLÅS


Skådespelarförbundets styrelse har med avsikt förts bakom ljuset av arbetsgivarförbundet i avtalsförhandlingarna. Skådespelarförbundets centrala målsättning har varit att bli av med den modell gällande månadsavlönade gästande skådespelare somvar avtalad som ett experiment, och som lett till betydande juridiska problem och till att gästartisternas löner sjunkit.

 

Arbetsgivarparten har krävt att stadgandet gällande månadsavlönad gästartist ska kvarstå i avtalet. Skådespelarförbundet framlade vid förhandlingarna i tisdags ett kompromissförslag utgående från arbetsgivarnas erbjudande från föregående vecka. Det svarar på alla de behov som arbetsgivarsidan framlagt i fråga om avtalet för månadsavlönade gästande skådespelare, men förhindrar den oerhörda dumpningen av deras löner.
 

Avtalet går ut i morgon. Arbetsgivarsidan gav i dag ett förslag som var sämre än något av deras tidigare förslag ochdet var inte heller något sakligt svar på förbundets förslag. Det här förslaget var t.o.m. sämre än det sämsta tillämpningssättet av det månadsavlönade experimentet.
 

Skådespelarförbundet väntar på ett sakligt förslag från arbetsgivarna för fortsatta förhandlingar.
 

Medlemmar: följ med vår information!