Näyttämätaidetoimikunnan tilalle Esittävien taiteiden toimikunta

13.6.2014

Valtion taideneuvosto on päättänyt lakkauttaa näyttämötaidetoimikunnan ensi vuoden alusta lukien.

Valtion taideneuvosto on päättänyt kysymättä ja kenttää kuulematta uudesta taidetoimikuntien määrästä ja toimialoista. Näyttämötaidetoimikunta lakkautetaan ja tilalle tulee uusi Esittävien taiteiden toimikunta, jonka toimialana on näyttämötaide, performanssi- ja esitystaide, tanssitaide ja sirkustaide. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Toimikunnan yhteydessä on näyttämötaiteen jaosto, performanssi- ja esitystaiteen jaosto, tanssitaiteen jaosto ja sirkustaiteen jaosto valmistelemassa vertaisarviointia.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, ovatko jaoston jäsenet samoja kuin toimikunnassa, vai nimetäänkö jaostoihin muitakin. Todennäköisesti jaostoissa on jäseniä toimikunnasta, jolloin yhden, parin tai muutaman henkilön ryhmä tekee vertaisarvioinnin. Tämä supistaa näkökulmaa ja vähentää moninaisuutta. Mistä löytyvät ne superosaajat, jotka tuntevat oman kenttänsä. Ja yksittäisen toimikunnan jäsenen työmäärä ja vastuu kasvaa valtavaksi.

Koko teatteriala hämmästelee, miten Valtion taideneuvosto on voinut tehdä päätöksen kuulematta kenttää ennen päätöksentekoa.

Teatteriala valmistelee toimenpiteitä ja kannanottoja asiassa.

Toimikuntien jäsenet taideneuvosto nimittää syksyllä.

Toimikunnat 2015-2016:
Arkkitehtuuri, muotoilu ja ympäristötaidetoimikunta
Audiovisuaalinen taidetoimikunta
Esittävien taiteiden toimikunta
Kirjallisuustoimikunta
Musiikkitoimikunta
Visuaalisten taiteiden toimikunta
Taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunta

 Scenkonstkommissionen  blir en kommission för utövande konst

Statens konstråd har beslutat att lägga ner scenkonstkommissionen i dess nuvarande form från början av nästa år. På finska kommer den att heta Esittävien taiteiden toimikunta medan den på svenska fortsättningsvis har namnet scenkonstkommissionen.


Statens konstråd har, utan att fråga eller höra fältet, beslutat om de nya konstkommissionernas antal och verksamhetsområden. Scenkonstkommissionen, kommer fortsättningsvis att heta så på svenska, men den omvandlas till en kommission för utövande konst, vars verksdamhetsområde är teaterkonst, performancekonst och experimentell scenkonst, danskonst och cirkuskonst. Kommissionen har en ordförande och 11 övriga medlemmar. I samband med kommissionen förbereds den kollegiala bedömningen av sektionen för teater, sektionen för performanskonst och experimentell scenkonst, sektionen för danskonst och sektionen för cirkuskonst.


För tillfället vet man inte om sektionernas medlemmar kommer att vara de samma som i kommissionen, eller om man också kommer att utnämna andra till sektionerna. Förmodligen kommer medlemmar från kommissionen att ingå i sektionerna, varvid en grup på en, ett par eller några personer gör den kollegiala bedömningen. Det här begränsar synvinklarna och minskar på mångsidigheten. Var hittar man de superexperter som känner hela sitt eget område. Och arbetsbördan och ansvaret för den enskilda kommissionsmedlemmen växer enormt.


Hela teaterbranschen förvånar sig över att Statens konstkommission har kunnat fatta beslut utan att höra fältet innan beslutet fattades.


Teaterbranschen förbereder åtgärder och ställningstaganden i frågan.


Konstrådet utnämner medlemmar till kommissionerna i höst.

Kommissionerna 2015-2016

Arkitektur-, formgivning och miljökonstkommissionen
Audiovisuella konstkommissionen
Scenkonstkommissionen
Litteraturkonstkommissionen
Musikkommissionen
Visuella konstkommissionen
Kommissionen för gränsöverskridande konst, mångfald och internationell verksamhet
 


 

Elina Mäntylä
Toiminnanjohtaja
Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund ry.