Taideneuvosto valitsi uudet jäsenet taidetoimikuntiin

7.10.2014

Seitsemään valtion taidetoimikuntaan nimettiin 74 taiteen asiantuntijajäsentä. Apurahapäätöksiä valmistelevissa jaostoissa on lisäksi 27 jäsentä. Alueellisissa taidetoimikunnissa aloittaa 112 asiantuntijaa.
 
Taideneuvosto valitsi toimikuntien jäsenet saamistaan ehdokkaista. Ehdotuksia pyydettiin muun muassa taiteen alan järjestöiltä, korkeakouluilta ja maakuntaliitoilta.
 
Ensi vuoden alusta aloittavat toimikunnat ovat entistä laaja-alaisempia. Esittävien taiteiden toimikunta päättää näyttämö-, tanssi- ja sirkustaiteen sekä performanssi- ja esitystaiteen apurahoista. Visuaalisten taiteiden toimikunta päättää kuva- ja valokuvataiteen sekä sarjakuva- ja kuvitustaiteen apurahoista. Taiteenalakohtainen vertaisarviointi turvataan alakohtaisilla jaostoilla, joita on yhteensä 14.
 
Taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikuntaan on koottu edustus kuudesta muusta taidetoimikunnasta.  Sillä lisätään taidetoimikuntien välistä yhteistyötä. Toimikunta arvioi muun muassa matka-apurahahakemukset, joista aiemmin päätettiin ilman vertaisarviointia.  Monikulttuurisuusjaosto arvioi monikulttuurisen alan hakemuksia ja vahvistaa kulttuurisen moninaisuuden tuntemusta.
 
”Saimme toimikuntiin monipuolisen taiteen asiantuntemuksen ja alueellisen edustuksen. Odotamme virkeää vuoropuhelua eri taiteenalojen ja toimikuntien välillä”, toteaa taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg.
 
Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan.
 
Lisätietoja: Taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen, p.0295 330 720, esa.rantanen@minedu.fi  ja taideneuvoston puheenjohtaja Tiina Rosenberg, tiina.rosenberg@uniarts.fi
 
  
Konstrådet valde nya medlemmar till konstkommissionerna


Det utsågs 74 sakkunniga medlemmar inom konst till sju statliga konstkommissioner. Det finns dessutom 27 medlemmar i sektionerna som bereder stipendiebeslut. I de regionala konstkommissionerna börjar 112 sakkunniga.
 
Konstrådet valde kommissionsmedlemmarna från kandidatförslag. Förslag ombads av bland annat föreningar inom konstens område, högskolor och landskapsföreningarna.
 
Kommissionerna, som inleder sitt arbete i början av nästa år, är mer omfattande än tidigare. Scenkonstkommissionen fattar beslut om stipendier för teater-, dans- och cirkuskonst samt performans och experimentell scenkonst. Den visuella konstkommissionen fattar beslut om stipendier för bild- och fotokonst samt serie- och illustrationskonst. Den konstartspecifika kollegiala bedömningen försäkras med artspecifika sektioner som sammanlagt är 14 till antalet.
 
Kommissionen för multidisciplinär konst, mångfald och internationalitet innefattar representanter från sex andra konstkommissioner, vilket ökar konstkommissionernas samarbete. Kommissionen bedömer bland annat ansökningar om resestipendier som tidigare inte beslutades utifrån kollegial bedömning. Sektionen för mångkultur bedömer ansökningar inom det mångkulturella området och förstärker sakkunnigheten om kulturell mångfald.
 
”Vi uppnådde en mångsidig konstnärlig expertis och regional representation. Vi förväntar oss en livlig dialog olika konstarter och kommissioner emellan”, konstaterar konstrådets ordförande Tiina Rosenberg.
 
Konstrådet och konstkommissionerna är Centret för konstfrämjandes (Taikes) expertorgan. Kommissionerna fattar beslut om stipendier och pris som bedöms kollegialt beviljas till konstnärer, konstnärsgrupper och sammanslutningar, var och en inom sin konstart och region.
 
Ytterligare information: Chef för konststöd Esa Rantanen, tfn 0295 330 720, esa.rantanen@minedu.fi  och konstrådets ordförande Tiina Rosenberg, tiina.rosenberg@uniarts.fi

 


 

Valtion taidetoimikunnat ja jaostot kaudella 2015-16 | Statens konstkommissioner och sektioner på perioden 2015-16


 
Arkkitehtuuri-, muotoilu- ja ympäristötaidetoimikunta
Anu Merenlahti, graafinen suunnittelija, Helsinki, toimikunnan puheenjohtaja
Arni Aromaa, teollinen muotoilija, Helsinki
Ilkka Halinen, arkkitehti SAFA, Jyväskylä
Pentti Kareoja, arkkitehti SAFA, professori, Helsinki
Jasmiine Julin-Aro, vaatetussuunnittelija, Helsinki
Aino Niskanen, arkkitehti SAFA, Helsinki
Pekka Paikkari, keraamikko, kuvanveistäjä, Talma
Saara Repo, arkkitehti SAFA, Kuopio
Pekka Toivanen, toimitusjohtaja, Kirkkonummi
Tarja Tuupanen, korutaiteilija, Lappeenranta
 
Muotoilujaosto

Anu Merenlahti, graafinen suunnittelija, Helsinki, jaoston puheenjohtaja
Arni Aromaa, teollinen muotoilija, Helsinki
Jasmiine Julin-Aro, vaatetussuunnittelija, Helsinki
Pekka Toivanen, toimitusjohtaja, Kirkkonummi
Tarja Tuupanen, korutaiteilija, Lappeenranta
Pekka Paikkari, keraamikko, kuvanveistäjä, Talma
 
Arkkitehtuurijaosto
Ilkka Halinen, arkkitehti SAFA, Jyväskylä, jaoston puheenjohtaja
Pentti Kareoja, arkkitehti SAFA, professori, Helsinki
Aino Niskanen, arkkitehti SAFA, Helsinki
Saara Repo, arkkitehti SAFA, Kuopio
 
Audiovisuaalinen taidetoimikunta
Jouko Aaltonen, elokuvaohjaaja, tuottaja, Helsinki, toimikunnan puheenjohtaja
Joonas Berghäll, tuottaja, elokuvaohjaaja, Espoo
Saara Cantell, elokuvaohjaaja, Helsinki
Mia Kivinen, valosuunnittelija, kuraattori, Helsinki
Antti Ikonen, lehtori, Helsinki
Tero Koistinen, toimitusjohtaja, Helsinki
Leena Perälä, elokuvasihteeri, Lahti
Perttu Rastas, erikoissuunnittelija, Helsinki
Minna Suoniemi, mediataiteilija, Helsinki
Päivi Valotie, toimittaja, kriitikko, Turku
Sami van Ingen, kuvataiteilija, Savonlinna

Elokuvataiteen jaosto
Jouko Aaltonen, elokuvaohjaaja, tuottaja, Helsinki, jaoston puheenjohtaja
Joonas Berghäll, tuottaja, elokuvaohjaaja, Espoo
Saara Cantell, elokuvaohjaaja, Helsinki
Tero Koistinen, toimitusjohtaja, Helsinki
Jukka-Pekka Laakso, toiminnanjohtaja, festivaalijohtaja, Tampere
Leena Perälä, elokuvasihteeri, Lahti
Päivi Valotie, toimittaja, kriitikko, Turku
 
Mediataiteen jaosto

Perttu Rastas, erikoissuunnittelija, Helsinki, jaoston puheenjohtaja
Miia Rinne, mediataiteilija, Helsinki
Minna Suoniemi, mediataiteilija, Helsinki
Sami van Ingen, kuvataiteilija, Savonlinna
 
Valo- ja äänitaiteen jaosto
Mia Kivinen, valosuunnittelija, kuraattori, Helsinki, jaoston puheenjohtaja
Antti Ikonen, lehtori, Helsinki
Petteri Pietiäinen, valo- ja äänisuunnittelija, Helsinki
 
Esittävien taiteiden toimikunta
Yrjö Juhani Renvall, ohjaaja, näytelmäkirjailija, Tampere, toimikunnan puheenjohtaja
Dan Henriksson, teatterinjohtaja, Helsinki
Juha-Pekka Hotinen, dramaturgi, ohjaaja, Helsinki
Eeva Kauppinen, kulttuuritoimittaja, Oulu
Minna Leino, dramaturgi, Helsinki
Martina Linder, sirkuskoulun johtaja, Helsinki
Riku Lievonen, tuottaja, Helsinki
Antti Mattila, lavastaja, Helsinki
Kirsi Monni, tanssitaiteen professori, Helsinki
Tuomo Railo, tanssitaiteilija, taiteellinen johtaja, Espoo
Tanjalotta Räikkä, näyttelijä, Tampere
Jukka Virtala, näyttämötaiteilija, kouluttaja, Suonenjoki
 
Näyttämötaiteen jaosto

Yrjö Juhani Renvall, ohjaaja, näytelmäkirjailija, Tampere, jaoston puheenjohtaja
Dan Henriksson, teatterinjohtaja, Helsinki
Minna Leino, dramaturgi, Helsinki
Antti Mattila, lavastaja, Helsinki
Eva Neklyaeva, kulttuurituottaja, Helsinki
Tanjalotta Räikkä, näyttelijä, Tampere
Petteri Pietiäinen, valo- ja äänisuunnittelija, Helsinki
Maiju Tawast, vapaa kulttuuritoimittaja, Helsinki
Tiina Weckström, näyttelijä, Helsinki
 
Performanssi- ja esitystaiteen jaosto

Juha-Pekka Hotinen, dramaturgi, ohjaaja, Helsinki, jaoston puheenjohtaja
Essi Kausalainen, performanssitaiteilija, Helsinki
Johanna Tuukkanen, tanssitaiteilija, taiteellinen johtaja, Kuopio
 
Tanssitaiteen jaosto
Jukka Virtala, näyttämötaiteilija, kouluttaja, Suonenjoki, jaoston puheenjohtaja
Jenny Jägerhorn, toimittaja, Helsinki
Eeva Kauppinen, kulttuuritoimittaja, Oulu
Kai Lehikoinen, yliopistonlehtori, Turku
Kirsi Monni, tanssitaiteen professori, Helsinki
Tuomo Railo, tanssitaiteilija, taiteellinen johtaja, Espoo
 
Sirkustaiteen jaosto
Martina Linder, sirkuskoulun johtaja, Helsinki, jaoston puheenjohtaja
Petri Heikkilä, tutkintovastaava, Lahti
Eeva Kauppinen, kulttuuritoimittaja, Oulu
Riku Lievonen , tuottaja, Helsinki
Mika Väyrynen, tuottaja, Turku
 
Kirjallisuustoimikunta
Siri Kolu, kirjailija, Helsinki, toimikunnan puheenjohtaja
Risto Ahti, kirjailija, Tampere
Pirkko Heikkinen, FL, kriitikko, Mikkeli
Siru Kainulainen, FT, Turku
Satu Koho, FT, toimittaja, kirjallisuudentutkija, Oulu
Juhani Lindholm, suomentaja, Järvenpää
Sari Peltoniemi, kirjailija, Lempäälä
Mikko Rimminen, kirjailija, Helsinki
Peter Sandström, kirjailija, toimittaja, Turku
Mikaela Strömberg-Schalin, kirjailija, Porvoo
Esko-Pekka Tiitinen, kirjailija, Outokumpu
 
Taidejournalismin jaosto
Pirkko Heikkinen, FL, kriitikko, Mikkeli, jaoston puheenjohtaja
Siskotuulikki Toijonen, kulttuuritoimittaja, kriitikko, Tampere
Heikki Kastemaa, kuvataidekriitikko, Helsinki
 
Musiikkitoimikunta
Gustav Djupsjöbacka, lehtori, Helsinki, toimikunnan puheenjohtaja
Perttu Haapanen, säveltäjä, Helsinki
Riitta Huttunen, promootio- ja projektipäällikkö, Helsinki
Soile Isokoski, sopraano, lehtori, Ruukki
Hanna Juutilainen, muusikko, Helsinki
Sanna Kurki-Suonio, musiikintohtori, muusikko, Joensuu
Marouf Majidi, muusikko, Helsinki
Esa Nieminen, kapellimestari, säveltäjä, Espoo
Pekka Nissilä, toimittaja, Helsinki
 
Visuaalisten taiteiden toimikunta
Tero Nauha, performanssi- ja kuvataiteilija, tutkija, Helsinki, toimikunnan puheenjohtaja
Pirjetta Brander, kuvataiteilija, Helsinki
Terhi Ekebom, kuvittaja, sarjakuvantekijä, Helsinki
Aimo Katajamäki, graafinen suunnittelija, kuvittaja, Helsinki
Markus Kåhre, kuvataiteilija, Espoo
Anne Tamminen, kuvataiteilija, Hämeenlinna
Anna Tuori, taidemaalari, kuvataiteilija, Helsinki
Santeri Tuori, valokuvataiteilija, Espoo
Harri Laakso, professori, taiteen tohtori, Akaa
Anni Leppälä, valokuvataiteilija, Helsinki
Arja-Liisa Räisänen, toiminnanjohtaja, FT, Oulu
Juhani Tolvanen, toimittaja, kriitikko, tietokirjailija, Helsinki
 
Kuvataiteen jaosto

Tero Nauha, performanssi- ja kuvataiteilija, tutkija, Helsinki, jaoston puheenjohtaja
Pirjetta Brander, kuvataiteilija, Helsinki
Reima Hirvonen, taidemaalari, kuvataiteilija, Eno
Markus Kåhre, kuvataiteilija, Espoo
Katriina Rosavaara, kuvataiteilija, Helsinki
Anne Tamminen, kuvataiteilija, Hämeenlinna
Anna Tuori, taidemaalari, kuvataiteilija, Helsinki
Harri Turunen, kuvanveistäjä, Joensuu
 
Valokuvataiteen jaosto
Harri Laakso, professori, TaT, Akaa, jaoston puheenjohtaja
Anni Leppälä, valokuvataiteilija, Helsinki
Arja-Liisa Räisänen, toiminnanjohtaja, FT, Oulu
Päivi Setälä, TaT, valokuvataiteilija, johtaja, Pori
Santeri Tuori, valokuvataiteilija, Espoo
Hanna Weselius, valokuvataiteilija, Helsinki
 
Sarjakuva- ja kuvitustaiteen jaosto
Terhi Ekebom, kuvittaja, sarjakuvantekijä, Helsinki, jaoston puheenjohtaja
Aimo Katajamäki, graafinen suunnittelija, kuvittaja, Helsinki
Kati Rapia, kuvataiteilija, Loviisa
Juhani Tolvanen, toimittaja, kriitikko, Helsinki
Sakke Yrjölä, kuvittaja, graafinen suunnittelija, Helsinki
 
Taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunta
Ilkka Halinen, arkkitehti SAFA, Jyväskylä, toimikunnan puheenjohtaja
Riitta Huttunen, promootio- ja projektipäällikkö, Helsinki
Renata Jakowleff, lasitaiteilija, Helsinki
Markus Kåhre, kuvataiteilija, Espoo
Sari Peltoniemi, kirjailija, Lempäälä
Petr Potchinchtchikov, kulttuurituottaja, Helsinki
Perttu Rastas, erityissuunnittelija, Helsinki
Jukka Virtala, näyttämötaiteilija, kouluttaja, Suonenjoki
Denise Ziegler, kuvataiteilija, Helsinki
 
Monikulttuurisuusjaosto

Petr Potchinchtchikov, kulttuurituottaja, Helsinki, jaoston puheenjohtaja
Renata Jakowleff, lasitaiteilija, Helsinki
David Kozma, näyttelijä-ohjaaja, Helsinki
Elina Seye, tutkija, Helsinki
Denise Ziegler, kuvataiteilija, Helsinki 
Alueelliset taidetoimikunnat kaudella 2015-16 | Regionala konstkommissioner på perioden 2015-16


Etelä-Savon taidetoimikunta
puheenjohtaja Anne Leinonen, kirjailija, kustannustoimittaja, Otava
Timo Heimonen, teatterikriitikko, Mikkeli
Kirsti Kovanen, arkkitehti, Mikkeli
Kari Kropsu, kapellimestari, Savonlinna
Matti Kurkela, kuvanveistäjä, Juva
Jaakko Pitkänen, lehtori, säveltäjä, Mikkeli
Pauliina Rundgren, artenomi, yrittäjä, Mikkeli
 
Hämeen taidetoimikunta
puheenjohtaja Minna Perähuhta, yliarkkitehti, Forssa
Juha-Pekka Koskinen, kirjailija, Hämeenlinna
Anne Vilkuna, kuvataiteen lehtori, Hämeenlinna
Kirsti Nenye, valokuvaaja, Lahti
Teemu Salonen, muotoilija, Auttoinen
Seppo Linkola, muusikko, Lahti
Jussi Sorjanen, ohjaaja, taiteellinen johtaja, Lahti
Mia Liski, tanssin lehtori, tanssitaiteilija, Lahti
Tuija Lampinen, taidemaalari, Riihimäki
 
Kaakkois-Suomen taidetoimikunta
puheenjohtaja Kai Hämäläinen, muotoilija AMK, Lappeenranta
Janette Holmström, kuvataiteilija AMK, Imatra
Timo Lievonen, rakennustutkija, Kotka
Annukka Järvi-Herlevi, kirjailija, Reitkalli
Petteri Ikonen, rehtori, kuvataiteilija , Kotka
Ulla Sinkkonen, tekstiilitaiteilija, artenomi, Kuusankoski
Simo Helkala, muusikko, Valkeala
Sanna Kemppainen, näyttelijä, Lappeenranta
 
Keski-Suomen taidetoimikunta
puheenjohtaja Maija Holma, valokuvataiteilija, Jyväskylä
Pirjo Hassinen, kirjailija, Jyväskylä
Jouni Salo, näyttelijä, Jyväskylä
Jouni Koskimäki, muusikko, Jyväskylä
Tuukka Toijanniemi, valosuunnittelija, Jyväskylä
Pauliina Lapio, kulttuurituottaja, Jyväskylä
Kari Kotilainen, museonjohtaja, Saarijärvi
Teija Isohauta, FM, Korpilahti
 
Lapin taidetoimikunta
puheenjohtaja Liisa Penttilä, teatteri-ilmaisun ohjaaja, Rovaniemi
Jaana Erkkilä, professori, kuvataide, Rovaniemi
Tenka Issakainen, teatterikriitikko, Rovaniemi
Matti Kaarlejärvi, lausuja, Ranua
Ulla-Maija Kanerva, intendentti, Rovaniemi
Tanja Kavasvuo, intendentti, taidehistorioitsija, Kemi
Markku Kokkola, runoilija, Kemi
Katriina Pietilä-Juntura, museonjohtaja, Tornio
Samuel Valkeapää, jalometallityön rehtori, Inari
 
Pirkanmaan taidetoimikunta
puheenjohtaja Markku Turunen, kirjailija, Tampere
Antti Haapio, valokuvauksen lehtori, valokuvataiteilija, Tampere              
Jaana Kari, kulttuurikoordinaattori, Valkeakoski
Suvi Leinonen, tuottaja, Tampere                 
Mia Manner, kultaseppä, designer, Tampere
Mikko Metsähonkala, arkkitehti, sarjakuvataiteilija, Tampere
Petri Mäkipää, näyttelijä, tanssija, teatteriopettaja, Tampere
Elisa Piispanen, näyttelijä, Tampere
Sampsa Virkajärvi, kuvataiteilija, koulutuspäällikkö, Mänttä-Vilppula
 
Pohjanmaan taidetoimikunta
puheenjohtaja Marko Hautala, kirjailija, Vaasa
Ann-Helen Attianese, författare, Maxmo
Matti Hakamäki, muusikko, instituutin johtaja, Kaustinen
Eija-Irmeli Lahti, näyttelijä, ohjaaja, Seinäjoki
Jyrki Portin, valokuvaaja, Kokkola
Annika Sillander, koreograf, dansare, verksamhetsledare, Malax
Jimmy Pulli, bildkonstnär, Vasa
Tuija Ahola, vs. kehittämissuunnittelija, Lappajärvi
Tuomo Kallio, projektisihteeri, muusikko, Seinäjoki            
 
Pohjois-Karjalan taidetoimikunta
puheenjohtaja Tuire Hindikka, teatteriohjaaja, Joensuu
Ulla Mäkinen, tanssin koulutuksen johtaja, Outokumpu
Jukka Niskanen, muotoilija, Joensuu
Pentti Ojajärvi, musiikkipedagogi, Kesälahti
Jokke Saharinen, kuvataiteilija, kriitikko, Joensuu
Ulla Vaarnamo, kirjailija, Joensuu
Arja Valkonen-Goldblatt, kuvataiteilija, Heinävaara
 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta
puheenjohtaja Samu Forsblom, luova johtaja, Oulu           
Timo Hannula, kapellimestari, muusikko, Haapavesi
Anssi Kirkonpelto, tanssiopettaja, linjan johtaja, Oulu       
Kaarina Kuusisto-Lukkari, keraamikko, kuvataiteilija, Sotkamo                   
Juha Roikonen (Jii Roikonen), sarjakuvataiteilija, kuvataiteilija,Oulu
Taina Ronkainen, tuottaja, Oulu                     
Ulla Schroderus, teatteriohjaaja, Suomussalmi                     
Jussi Valtakari, taidemaalari, kuvataiteilija, Taivalkoski       
Pauliina Vanhatalo, kirjailija, Raahe
 
Pohjois-Savon taidetoimikunta
puheenjohtaja Kirsi Pehkonen, kirjailija, luokanopettaja, Kuopio
Tiina Haring, valokuvaaja, Kuopio
Juha Koponen, kuvataiteilija, kuvataiteen lehtori, Lapinlahti
Pekka Laasonen, teatterinjohtaja, Kuopio
Antti Lahti, tanssija, teatterinjohtaja, Kuopio
Mari Piipponen, arkkitehti, Kuopio
Paul Staufenbiel, elokuvatoiminnan ohjaaja, Kuopio
Satu Vihavainen, oopperalaulaja, Kuopio
Seija Vuorimaa, kirjasto- ja kulttuurisihteeri, Rautalampi
 
Satakunnan taidetoimikunta

puheenjohtaja Päivi Setälä, valokuvataiteilija, toiminnanjohtaja, Pori
Heli Latvala, tuottaja, toiminnanjohtaja, Pori
Matti Mäntylä, ohjaaja, näyttelijä, Pori
Paavo Paunu, kuvataiteilija, Rauma
Iiris Rannio, teatterinjohtaja, Rauma
Taina Teerialho, kirjailija, Pori
Matti Velhonoja, rehtori, tiimivastaava, Kankaanpää
 
Uudenmaan taidetoimikunta

puheenjohtaja Hanna Weselius, valokuvataiteilija, Helsinki
Petri Eskelinen, kuvanveistäjä, Helsinki
Kimmo Hakola, säveltäjä, Helsinki
Tarja Heinula, näyttelijä, Helsinki
Annina Holmberg, kirjailija, Helsinki
Tiina Jalkanen, tanssin opettaja, tiedottaja, Espoo
Meri Louekari, arkkitehti, Helsinki
Claes Olsson, toimitusjohtaja, elokuvaohjaaja, Helsinki
Pekka Paikkari, keraamikko, kuvanveistäjä, Talma
Erik Pöysti, teatteritaiteen maisteri, ohjaaja , Ekenäs
Hannu Tolvanen, erityissuunnittelija, Helsinki
Heli Vehkaperä, kuvataiteilija, Karkkila
 
Varsinais-Suomen taidetoimikunta
puheenjohtaja Kari Levola, kirjailija, Raisio
Jukka Aaltonen, näyttelijä, Turku
Mia Franck, författare, Åbo
Emilie Gardberg, intendent, Åbo
Jaana Houessou, taiteen tohtori, Salo
Markku Laakso, kuvataiteilija, Turku
Lotta Skaffari, toiminnanjohtaja, Tampere (Turku)
Marja Susi, teatteri-ilmaisun ohjaaja, psykologi, Kaarina
Matti Tainio, kuvataiteilija, Turku