« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » metoo » Näin tunnistat häirinnän

Näin tunnistat häirinnän

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan kaikenlaista, seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

  • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
  • härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
  • seksuaalisesti värittyneet aineistot, viestit tai puhelut
  • fyysinen koskettelu
  • sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
  • raiskaus tai sen yritys.


Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä
tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esimerkiksi seuraavin tavoin:

  • halventava puhe eri sukupuolista
  • toisen henkilön sukupuolen väheksyminen
  • työpaikkakiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

 

Häiritsijä itse saattaa joutua rikoslain ja vahingonkorvauslain mukaiseen vastuuseen teoistaan. Häirintä työelämässä voi täyttää myös työsyrjintärikoksen tunnusmerkit tai olla työturvallisuuslain vastaista. Jos seksuaalinen häirintä sisältää fyysisen koskemattomuuden tahallisen loukkauksen, asiassa voidaan soveltaa myös rikoslain pahoinpitely- tai seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä. Rikoslaissa on kriminalisoitu myös fyysinen seksuaalinen ahdistelu (Rikoslaki 20 luku 5 a §).


Lisätietoja:
tasa-arvo.fi
tyosuojelu.fi
thl.fi

 


27.10.2021 klo 00:34:44