Ohjeita uhrille

 Oletko kokenut työpaikalla seksuaalista häirintää?

 Toimi näin:

  • ilmoita häiritsijälle heti, että et hyväksy hänen toimintaansa ja pyydä häntä lopettamaan; voit ottaa tueksesi luottamusmiehen tai muun tukihenkilön
  • jos häirintä jatkuu, kerro asiasta työnantajalle tai tämän edustajalle: työnantajan vastuu alkaa vasta, kun hän saa tiedon asiasta
  • voit myös olla yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun, luottamusmieheen, henkilöstöosastolle tai työterveyshuoltoon
  • jos työnantajasi ei toimi häirinnän lopettamiseksi tai toimet eivät ole auttaneet, voit pyytää tietoa ja apua työsuojeluviranomaiselta (valtakunnallinen neuvontapuh. 0295 016 620)
  • pidä kirjaa tapahtumista, säilytä mahdolliset sähköpostit tai muut viestit: on hyvä kerätä todistusaineistoa
  • vakavissa tapauksissa ole yhteydessä suoraan poliisiin: seksuaalinen ahdistelu, hyväksikäyttö ja raiskaus ovat rikoksia

Voit olla yhteydessä myös liittoon. Asiasi käsitellään luottamuksellisesti. Ja se viedään eteenpäin vain, jos haluat.
 
Muista aina, että häiritsijä toimii väärin, et sinä.