Oppilastyöt

Ammattilaiset oppilastöissä ja opinnäytteissä

- koskee ainoastaan oppilastöitä ja opinnäytteitä!


Ei koske:

- opiskelijoilta / kouluilta tilattuja töitä
- kaupalliseen tarkoitukseen tehtäviä ohjelmia, elokuvia jne.
- mainoksia
- yhtiöiden ja yhteisöjen esittelyohjelmia / -tallenteita, tietoiskuja tms.

Päiväpalkka 276,05 € (v. 2017)
- pelkästään koulun sisäinen käyttö ja festivaalikäyttö (ei kaupallinen tarkoitus, jatkokäytöstä erillinen sopimus ja erillinen korvaus)

Muut korvaukset sovittava erikseen (matkat, päivärahat)

Jos käyttötarkoitus halutaan myöhemmin muuttaa (esim. myydä tv-kanavalle), tulee siitä sopia erikseen noudattaen soveltuvin osin tv-työehtosopimusta.