« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Palkat » Tv ja elokuva

Tv ja elokuva

 
Tv- ja elokuvatyösopimuksista

 

Tv- ja elokuvatyötä koskevaa näyttelijöiden työehtosopimusta ei ole. Tv- ja elokuva-alalle on yritetty neuvotella näyttelijöitä koskevaa työehtosopimusta jo vuosia.

Tuottajia edustavat järjestöt ovat ilmoittaneet,  etteivät ne halua neuvotella työehtosopimuksesta, koska työehtosopimuksesta ei olisi heidän ilmoittaman mukaan tuottajille hyötyä. Tästä syystä jokainen näyttelijä joutuu neuvottelemaan elokuvasopimuksensa itse, kunnes saamme alalle työehtosopimuksen.

 

Työehtosopimuksessa sovittaisiin työehdoista, palkoista ja tekijänoikeuksista.

Pyydä aina työnantajalta sopimusluonnos kirjallisena etukäteen tarkastettavaksi. Koskaan ei tarvitse suostua tilanteeseen, jossa sopimus annetaan vasta kuvauksissa. Työ alkaa monesti jo ennen kuvauksia.

Muistathan myös, että voit aina toimittaa tarjotun sopimuksen liittoon tai olla muuten yhteydessä sopimuksessa askarruttavista asioista.

 


 

Tekijänoikeudet

 

Näyttelijöiden mahdollisuudet neuvotella rajauksista tuotantoyhtiölle luovutettaviin tekijänoikeuksiin ovat tällä hetkellä erittäin heikot. Tuottajat vaativat lähtökohtaisesti kaikki oikeudet itselleen kertakorvauksella. 

Oikeuksista pitäisi sopia siten, että näyttelijä tietää, paljonko ja miltä ajalta ja mistäkin oikeudesta sopimuksen perusteella maksetaan eli esim.

 • tv-oikeudet yhdellä kanavalla / 1 vuosi/ ? vuotta = ? euroa,
 • elokuvateatterilevitys / x katsojamäärään asti = ? euroa,
 • vod-vuokraus / vuokraaja, esim. Elisa Viihde /  1 vuosi/ ? vuotta = ? euroa,
 • Netflix tms. levitys = ? euroa
 • tv-oikeudet Pohjoismaissa/Euroopassa tms = ? euroa
 • elokuvateatterilevitys ulkomailla = ? euroa tai ? %
 • + muista kuin luetelluista rojaltia sovitulla laskukaavalla ? % tai tms.


Lisäksi pitäisi sopia, miten tuottaja raportoi käytön näyttelijälle. Esim. tekijänoikeusdirektiivi edellyttää vuosittaista käytön ja rahamäärien raportointia. Tämä auttaa arvioimaan, onko sopimuksesi kohtuullinen.

Kopiosto-korvauksia ei voi luovuttaa tuotantoyhtiölle. Katso, että sopimuksessa on tekijänoikeuksien osalta vähintään seuraava rajaus: ”Sopimus ei koske niitä oikeuksia, jotka tekijä on sopimuksella luovuttanut Kopiostolle.”
 

Jos sinulta kuitenkin vaaditaan Kopiosto-oikeuksien luovuttamista tai perumista, ole yhteydessä liittoon.

 Muistilistaa oman sopimuksen tarkastamiseksi

 

 • kaikki tuotannossa tekemäsi työ pitäisi olla työsuhteen piirissä ja kaikesta työstä kuuluu maksaa palkka
 • päiväpalkkkaan ei voida sisällyttää ennakoivaa työtä, markkinointia tms.
 • pyri sopimaan kuvauspäivien todellinen määrä sitovasti
 • työsuhteen kesto: työsuhde alkaa kun ensimmäisen kerran teet työtä tuotannon eteen, jos kuitenkin teet jotain etukäteen ilmaiseksi, varmista, että työsuhde voimassa, muuten sinulla ei ole ehkä vakuutukset voimassa

 


 

Kuvauspäivä

 • Kuvauspäiväpalkka voi jakautua palkkaan ja tekijänoikeuskorvaukseen
 • Tekijänoikeuskorvauksen osuus sovitaan osapuolten kesken.
 • Työntekijälle edullista, mitä enemmän palkan osuutta, koska tekijänoikeuskorvaus ei kerrytä eläkettä eikä ansiosidonnaista sosiaaliturvaa, eikä sen päälle makseta lomakorvausta.


Kuvauspäivä on enintään 8 tuntia

 • Yli menevät tunnit ovat ylityötä, joista on sovittava työntekijän kanssa joka kerta erikseen. (=laki)
 • Ylitöiden tekeminen pitää näkyä palkassa.
 • Ylityökorvaus työaikalain mukaan: 9-10 h + 50 %  ja 11 h alk. +100 % tuntipalkkaan
  tuntipalkka lasketaan jakamalla sovittu palkka luvulla 8
 •  
 • Esim. 8 h = 800 euroa => josta tuntipalkka = 100 euroa ja 9 h päiväpalkka on 800 e + 1,5x100 e = 950 e ja 10 h päiväpalkka 800 + 2x1,5x100e = 1100 e

  Työajan tasauksesta työpäivien välillä, esim. ”keskimääräisestä työajasta” ei voi sopia työsopimuksessa.

Tämän hetkinen kuvauspäiväpalkkataso on keskimäärin 800 € 


Älä suostu puolikkaisiin työpäiviin puolikkaalla korvauksella

Ruokatauko kuuluu työaikaan, jos kuvauspaikalta ei ole mahdollisuutta poistua maskitta.

Pidä kirjaa omista työajoistasi ja kaikesta tuotannon eteen tekemästä työstä (ml. etukäteisvalmistelut), jotta voit tarkastaa palkkakuitin jälkikäteen.

 


 
Sovi erikseen palkka

 • harjoituksista, pukusovituksista, valokuvauksesta ym. valmistelevasta työstä,
  jos ei kuvauspäivän aikana ( 55-75 e/ h)
 • kotityöstä
 • erityisen taidon hankkimisesta: työsuhde voimassa ja harjoittelusta palkka
 • matkustusajasta erityiselle kuvauspaikalle, esim. toiselle paikkakunnalle tai ulkomaanmatkat 
  (tuntipalkka laskettuna päiväpalkasta tai  esim. 1/2 kuvauspäiväpalkasta)
 • palkka myös vieraalla paikkakunnalla oleskelusta tai vähintän joku muu korvaus, tarkista tuottajalta mikä vakuutus voimassa, jos ei ole muka työtä eikä makseta palkkaa, vaan jotain muuta korvausta
 • jälkityöt
 • markkinointikeikoista ja markkinointikiertueista (esim. 200-350 euroa/ päivä) = markkinointi on työaikaa!
   


Lomakorvaus 13,5 % (=sama kuin muilla tv- ja elokuva-alalla)

 • Lomakorvaus ei voi lain mukaan sisältyä kuvauspäiväpalkkaan.
 • Maksettava jokaisessa työsuhteessa.
   

 

Sovi korvaukset

 • matkakulut, majoitus
 • Päivärahat
 • markkinoinnista aiheutuvista kustannuksista, esim. matkustus ja  kampaajakustannukset yms.
 • ulkonäköön liittyvät vaatimukset= osa työtehtävää eli korvattavaaVarmista, että kanssasi sovitaan erikseen

 • jos elokuvaa tai siitä irrotettua osaa käytetään muun tuotteen tai tavaramerkin mainostamisessa. Tällaisesta käytöstä on oikeus saada erillinen korvaus
 • jos elokuvasta tehdään samalla tv-sarja.
  Tv-sarjan oikeuksista ja korvauksesta on sovittava osapuolten kesken
 • markkinoinnissa sinusta käytettävästä materiaalista, varsinkin jos sisältää vähäpukeisuutta
 • oheistuotteet, joissa näyt: mitä tuotteita, kuinka paljon ja kuinka kauan ja missä myynnissä ja miten sinulle niistä korvataan (et varmaankaan halua, että naamllasi varustettua t-paitaa myydään vuosikausia korvaamatta sinulle...) 
 • making of ja behind the scenes: mitä saa käyttää ja missä yhteydessä ja miten korvataa
 • still-kuvat kuvauksien yhteydessä: mitä saa kuvata ja kuvausten ulkopuolella työaikaa: missä/miten ja kuinka kauan still-kuvia saa käyttää

 


 

Muuta suojaksesi sovittavaa

 • lepoajat: tauot kuvauspäivän aikana
 • vuorokausilepo ja viikkolepo: huomioi matkustustusajan vaikutus 
 • sairastuminen: kenelle ilmoitetaan ja työterveyshuolto
 • stuntit, niiden ennakkovalmistelu, vakuutukset, suunnitelmat ja varautuminen ensiapuun (HUOM! näyttelijä voi aina kieltäytyä ja pitääkin kieltäytyä terveyttä uhkaavasta työtehtävästä)
 • sinulle varattava omien tavaroiden säilytyspaikka, pukeutumis ja muut sosiaalitilat sekä paikka keskittyä kuvauksiin
 • intiimikohtaukset: kuka saa olla läsnä ja kuka valvoo, ketkä näkevät materiaalin, intiimialueiden suojaus, mitä materiaalilla tehdään => tavoitteena luoda näyttelijöiden turvaksi asiallinen ja arvostava ja turvallinen työtilanne
 • käsikirjoitukseen tehtävät muutokset: on hyvä sopia ennakkoon, että sitoudut tiettyyn käsikirjoitukseen ja jos se muuttuu olennaisesti, niin asiasta neuvotellaan ja sovitaan kanssasi (=moraaliset oikeudet) 


 

Työhönotto ja casting

 • asiallinen kohtelu työhönotossa
 • tuotantoyhtiö vastuussa myös ulkoistetusta työhönotosta
 • työhönotossa ei saa kysyä henkilökohtaisia asioita, mm. seksuaalisuuteen ja sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvät asiat
 • koetilanteessa ei saa olla seksiä tai simuloitua seksiä
 • koetilanteessa ei saa vaatia riisuutumista osittain tai kokonaan, ellei paikalla ole yhteisesti sovittu ulkopuolinen henkilö
 • koeolosuhteet on luotava sellaisiksi, että mahdollisuudet seksuaaliselle häirinnälle kaikissa muodoissa on minimoitu (tilat, paikalla olevat henkilöt ym.)
 • näyttelijällä on oikeus kieltäytyä tilanteesta, jonka kokee ahdistavaksi
 • em. kieltäytyminen ei saa vaikuttaa työhönottoon tai roolitukseen
 • työnhakijalta ei saa vaatia mitään seksuaalisia tekoja työn saamiseksi

 

 

 

 

 

 


27.10.2021 klo 00:00:14