Vilken produktion, vilket produktionsbolag, produktionstidtabell, finns det redan ett avtal eller har det enbart ingåtts preliminära diskussioner?

Arbetsavtal eller annan bilaga.

Om du vill kan du lämna tilläggs- och/eller dina kontaktuppgifter här