Specificera vid behov inkomster och sociala förmåner: https://www.vero.fi/tulorekisteri/

Medlemsavgift inkasseras inte från Fpa-förmåner.

Årsinkomstsuppskattningen bör beaktas / uppskattas följande:

-löneinkomst
-semesterersättning
-upphovsrättsersättningar
-stipendier
-inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning
-företagsverksamhet som bisyssla (bl.a. arbetsersättningar)

Medlemsavgift inkasseras inte från Fpa-förmåner.

Bifogas:
-Skärmklipp / screenshot / fotografi av de inkomster som anmälts till inkomstregistret 2021 https://www.vero.fi/tulorekisteri/
-Kopia av de förskottsinnehållningsgrunder du fått av skattemyndigheterna för år 2022 (sänds med skattekortet)