Bruttopalkka, josta ei ole vielä maksettu jäsenmaksua / Bruttolön för vilken ingen medlemsavgift har betalats