Bruttopalkka tarkoittaa palkan määrää ennen palkasta pidätettäviä veroja ja muita maksuja.

Sosiaalietuuksista ei peritä jäsenmaksua.

Bruttopalkka tarkoittaa palkan määrää ennen palkasta pidätettäviä veroja ja muita maksuja.

Vuosituloarviossa tulee ottaa huomioon / arvioida seuraavat:

palkkatulo
-lomakorvaus
-tekijäoikeuskorvaukset
-apurahat
-ansiosidonnainen työttömyyskorvaus
-sivutoiminen yritystoiminta (mm. työkorvaukset)

Kelan etuuksista jäsenmaksua ei peritä.

Ilmoita, jos olet:

-äitiysvapaalla
-hoitovapaalla
-vanhempainvapaalla
-suorittamassa asevelvollisuutta
-virkavapaalla
-vuorotteluvapaalla

Ilmoita millä vapaalla olet, mistä alkaen ja mihin asti. Jos teet tällä ajanjaksolla työtä, arvioi tulosi edellisen kohdan tuloarvioilmoituksessa.

Kuva tulorekisteriin ilmoitetuista tuloistasi.

Kopio verokortin mukana tulleesta ennakonpidätysperusteet -sivusta

Muu liite.