Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Töiden peruutukset koronatilanteen takia

Esitysten peruutukset johtuvat joko em. viranomaisten päätöksistä tai perustuvat teatterin tai muun esityspaikan omaan päätökseen. Vain viranomaisen päätös on ns. force majeure -tilanne. Peruutuksista johtuu, että näyttelijät menettävät kokonaan tai osittain esityksistä sopimansa korvauksen.

Sopimussuhteesta ja peruutustilanteesta riippuu, saako perutusta työstä tai keikasta palkan vai jääkö korvaus force majeure -ehdon mukaan saamatta.

Töiden peruuntuminen työsuhteessa

Työsuhteissa työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus työsopimuslain tai työehtosopimuksen perusteella.

Mikäli peruutus tapahtuu viranomaisen päätöksen vuoksi, kyseessä voidaan katsoa olevan ns. force majeure-tilanne jolloin työntekijällä, esim. vierailijalla on oikeus palkkaan enintään 14 päivältä.

Tämän jälkeen on oikeus työttömyysturvaan joko kassasta tai Kelasta.

Vierailijat ja töiden peruuntuminen

Mikäli peruutus tapahtuu teatterin omasta päätöksestä, noudatetaan vierailijoiden osalta työehtosopimusta: mikäli peruutus tapahtuu vähemmän kuin 10 päivää ennen listalla ollutta esitystä, maksetaan 75 % sovitusta korvauksesta.

Lisäksi on kuitenkin huomioitava 15 esityksen minimikorvaus, joka on maksettava kaikissa tapauksissa (= sopimuskohtainen minimipalkka).


Huom! Kyseessä ovat työehtosopimuksen minimisäännöt, joista voi poiketa työntekijän hyväksi. Jotta koko riski ei jää yksittäisen näyttelijän kannettavaksi, teatterin kanssa voi neuvotella lisäkompensaatiosta.

Määräaikainen kiinnitys ja töiden peruuntuminen

Määräaikainen kuukausipalkkainen työsuhde ei automaattisesti purkaudu, vaikka itse tehty työ peruuntuisi. Työnantaja ei voi myöskään irtisanoa määräaikaista työsuhdetta kesken sopimuskauden, vaikka tehty työ loppuisi. Myöskään palkanmaksu ei automaattisesti pääty, vaikka esitystoiminta päättyisi.

Mahdollinen viranomaispäätöksestä johtuva force majeure –tilanne tulee tarkastella sopimus- ja tapauskohtaisesti.

Töiden peruuntuminen muissa tilanteissa kuin työsuhteissa

Työsuhteen ulkopuolisien sopimussuhteiden kohdalla korvausvelvollisuutta tarkastellaan tapaus- ja sopimuskohtaisesti. Osapuolten välinen sopimus on ensisijainen tulkintalähde.

Jos peruutus tapahtuu viranomaisen päätöksestä, kyseessä voidaan katsoa olevan force majeure -tilanne, jolloin pääsääntöisesti noudatetaan sitä, mitä näissä tilanteista on sopimuksessa sovittu. Jos sopimuksessa ei ole sovittu mitään, peruutus voi tapahtua ilman korvausvelvollisuutta.

Jos peruutus tapahtuu tilaajan omasta aloitteesta, noudatetaan samoin ensisijaisesti sitä, mitä sopimuksessa on sovittu. Jos ei ole sovittu mitään, kyseessä on tilaajan yksipuolinen peruutus, jolloin näyttelijällä on oikeus korvaukseen, jonka enin. määrä on sovittu esityspalkkio.

Vain force majeure –tilanne oikeuttaa sopimuksen purkamiseen ilman korvausvelvoitetta.