Ajankohtaista

Esittävän taiteen järjestöt ovat ehdottaneet sosiaali- ja terveysministeriölle, että lähiaikoina päivitettävään hybridistrategian toimintasuunnitelmaan tehtäisiin erillisohjeet sisätiloissa tapahtuvalle toiminnalle, jossa osallistujille on määritelty omat istumapaikat.
Kuntavaalien alla keskustellaan kulttuurista – annetaan ääni taiteelle!
Yli viisikymmentä järjestöä vaatii epätasa-arvoisen kohtelun lopettamista ja peräänkuluttaa poliittista tahtoa ratkaisujen löytämiseksi.
Koronakriisin aikana esiin noussut eri toimialojen välinen epätasa-arvo jatkuu perusteettomasti. Päättäjien on pikaisesti tehtävä kaikkensa tilanteen ratkaisemiseksi.
Esittävä taide elää poikkeusajoista ja koronavuosista huolimatta – 12 teatteri-, tanssi- tai sirkusjärjestöä jakoi 26.4.2021 yhteensä 20 erilaisia tunnustusta.
Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto edustaa laajasti esittävän taiteen eli teatteri-, tanssi- ja sirkusalan työnantajia ja työntekijöitä. Haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin liittyen valtioneuvoston niin sanottuun exit-suunnitelmaan ”Suuntaviivat covid-19-epidemiaan liittyvien rajoitustoimien ja -suositusten hallitulle purkamiselle”. Esittävän taiteen ammattisektorin näkökulmasta suunnitelmassa tulisi huomioida paremmin seuraavat asiat:
Esittävien taiteiden alan palkinnot jaetaan maanantaina 26.4.2021. Koronatilanteesta johtuen palkitsemisjuhlaa ei järjestetä, mutta yhteensä 11 järjestöä jakaa 19 palkintoa.
Apfi:n, journalistiliiton, näyttelijäliiton ja teme:n yhteinen vetoomus av-alan yrityksile ja työntekijöille
Näyttelijäliitto on erittäin huolissaan esittävän taiteen tilanteesta ja vaatii hallitukselta toimia freelancereiden tulonmenetysten korvaamiseksi
Ansiopäivärahan enimmäisaika ei saisi kulua: työnteko on edelleen estynyt koronarajoituksista johtuen. Lisäksi työssäoloehtoa on mahdotonta kerätä, koska ei voi tehdä töitä.
– tutkimushanke on jo luonut tähän toimivia työkaluja! Työterveyslaitoksen Floor is Yours! -hankkeessa on tutkittu esittävän taiteen työtä, jota tehdään usein riskialttiissa oloissa. Teatterin, oopperan sirkuksen, tanssin, musiikin ja muiden esittävän taiteen alojen tekijöiden ja tutkijoiden yhteistyö on tuottanut päteviä työkaluja turvallisuuskulttuurin kohentamiseksi.